1

Kontabiliste të brendshme për ndërtime (2)

Ruaj
ACE Group
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 
ACE Group shpall konkurs për pozitat:
 • Kontabiliste të brendshme për ndërtime (2) (Me përvoje pune)
Kërkesat për këtë pozitë:
 • Diplomë universitare
 • Minimum 2 vite përvojë pune në kontabilitet
 • Njohuri në sisteme financiare dhe MS Excel
 • Njohuri të mira të legjislacionit në fuqi dhe të praktikave të kontabilitetit
 • Njohuri të mira të SNRF-ve. 
Përshkrimi i detyrave të punës 
 • Regjistrimi i faturave të blerjeve vendore në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe ligjet e tjera te zbatueshme
 • Mirëmbatja e dokumentacioneve financiare në bazë të kërkesave ligjore
 • Përgatitija dhe menaxhimi i llogarive të arkëtueshme dhe të pagueshme
 • Regjistron veprimet bankare. Arkës dhe Kontrollon blerjet – shitjet në detaje.
 • Menaxhon llogaritë kontabël dhe kontrollon saktësinë e regjistrimeve kontabël të transaksioneve;
 • Përgatit regjistrimet e pagave në sistemin e kontabilitetit
 • Kooridon Barazimin dhe dokumentimin me furnitorë
 • Monitoron barazimin ditor të të gjitha llogarive bankare dhe llogarive kalimtare
 • Përgatit raportet dhe bën deklarimet pranë ATK
 • Përgatit Pasqyrat Financiare;
 • Detyra tjera të caktuara nga Menaxhmenti

Mënyra e aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të kontaktojnë përmes email acegroupshpk@gmail.com

Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 28/09/23 (1 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Fushë Kosovë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet