1
PREMIUM PLUS

Analist/e për të Dhëna në Hulumtime (Research Data Analyst)

Ruaj
Kantar
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 
Pozita
Analist/e për të dhëna në hulumtime (Research Data Analyst)
Përmbledhje e punës
Jemi duke kërkuar analist për të dhëna në hulumtime, të jashtëzakonisht të motivuar dhe të orientuar në detaje, për t’ju bashkëngjitur ekipit tonë dinamik të hulumtuesve. Kandidati/ja ideal/e duhet të ketë shkathtësi të mira analitike, sy të mprehtë për detaje dhe aftësi për të bashkëpunuar me ekipe të ndryshme funksionale. Analisti/ja për të dhëna në hulumtime luan rol kritik në mbledhjen e të dhënave, pastrimin, analizën dhe interpretimin e databazave komplekse, për të përkrahur iniciativat e hulumtimeve dhe për të udhëzuar vendim-marrje të bazuar në fakte.
Detyrat dhe përgjegjësitë
 • Skriptimi dhe kodimi i pyetësorëve të hulumtimit në softuer për anketa
 • Mbledhja, përpunimi dhe validimi i të dhënave nga burime të ndryshme, duke garantuar integritet dhe saktësi të të dhënave, me ndihmën e përdorimit të softuerëve statistikorë si SPSS ose ngjashëm
 • Aplikimi i metodave statistikore dhe analitike për të zbuluar gjetje, modele dhe trende në të dhëna
 • Krijimi i vizuelizimeve të qarta dhe informative nga të dhënat, si grafikë, tabela, infografika, për të komunikuar konkluzione në mënyrë efektive audiencave të ndryshme
 • Bashkëpunim i ngushtë me hulumtues, shkencëtarë dhe hisedarë për të kuptuar objektivat e hulumtimeve dhe kërkesat për të dhëna
 • Mirëmbajtja e databazave, implementimi efektiv i praktikave për menaxhim të të dhënave, duke garantuar qasje dhe siguri të të dhënave
 • Të informohet rreth trendeve në industri, praktikave më të mira dhe zhvillimeve në metodologjitë e analizës së të dhënave
 • Të kontribuojë në zhvillimin e propozimeve për hulumtime, planeve dhe metodologjive për projekte
 • Të marrë pjesë në takimet e rregullta të ekipeve për të ndarë gjetje dhe të kontribuojë në procesin e hulumtimit
 • Të garantojë respektim me standardet etike, rregulloret dhe ligjet e privatësisë dhe politikave institucionale gjatë trajtimit të të dhënave të ndjeshme dhe personale
 • Menaxhimi i mirëmbajtjes së kompjuterëve, pajisjeve dhe rrjetit në zyre
 • Detyra të tjera të caktuara nga menaxhmenti
Periudha provuese: 3 muaj
Kontrata: 12 muaj
Orari i punës: 40 orë në javë, e hënë – e premte, 0830–1700
Benefitet: Skema pensionale sipas ligjit
Pushimi vjetor: Sipas ligjit të punës
Kushtet tjera: Nuk lejohet të punojë në të njëjtën kohe për ndonjë kompani apo organizatë tjetër në sektorin e njëjtë (hulumtime të tregut dhe/ose të opinionit)
Kualifikimet/përvoja e kërkuar:
 • Bachelor në shkenca kompjuterike, TIK ose ngjashëm
 • Përvojë në menaxhim dhe analizë të të dhënave
Shkathtësitë e kërkuara:
 • Aftësi në softuer për statistika si SPSS, STATA ose R
 • Aftësi në softuer dhe teknika të vizuelizimit të të dhënave për të prezantuar informata komplekse në mënyrë efektive
 • Shkathtësi të zgjidhjes së problemeve dhe aftësi për t’ju qasur problemeve komplekse në mënyrë metodike
 • I/e orientuar në detaje me përkushtim për të prodhuar rezultate të sakta me kualitet të lartë
 • Shkathtësi efektive të komunikimit, shkathtësi të larta të shkrimit dhe leximit në gjuhën shqipe dhe angleze
 • Vetëdije etike dhe përkushtim për trajtimin e të dhënave me përgjegjësi dhe garantim të privatësisë
 • Mendësi për mësim të vazhdueshëm me qasje pro-aktive për të qëndruar të informuar rreth trendeve të industrisë dhe teknologjive në zhvillim
 • Shkathtësi për menaxhim efektiv të kohës
Procesi i aplikimit
Për të aplikuar, ju lutem dërgoni biografinë tuaj përmes butonit 'APLIKO KËTU' . I falënderojmë të gjithë aplikuesit për interesimin, por vetëm ata që përzgjidhen për intervistë do të kontaktohen.
Kantar Index Kosova është punëdhënës që respekton mundësitë e barabarta dhe mirëpret llojllojshmëri të madhe të aplikuesve. Inkurajojmë aplikime nga individë me çfarëdo prejardhje dhe përvoje.

Kategoria Teknologji e Informacionit
Skadon 21/09/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet