1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Thirrje për Aplikim

Projektet Investuese të Diasporës

Autoriteti kontraktues: Caritas-i Zviceran në Kosovë

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve: 22 shtator 2023 në 16:00

Klikoni këtu: Thirrje për aplikim: Projektet Investuese të Diasporës – Projekti MARDI/P220003


Call for Applications

Diaspora Investment Projects

Contracting authority:
Caritas Switzerland in Kosovo

Deadline for application submission: 22 September 2023 at 16:00

Click Here: Call for application: Diaspora Investment Projects – MARDI Project/P220003


Poziv za apliciranje

Investicioni projekti dijaspore

Ugovorni autoritet:
Švajcarski Caritas na Kosovu

Rok za podnošenje aplikacija: 22.septembar 2023, u 16:00 časova

Kliknite ovde: Poziv za apliciranje: Investicioni Projekti Dijaspore - MARDI Projekt/P220003

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet