Mogo Finance

Thirrje për Shërbime të Auditimit

	 	 

SHPALLJE PUBLIKE E TENDERIT Nr. 01-MOGO-2019

Tender : Auditimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2019

Datat e publikimit: 11 Qershor 2019.

Data e mbylljes: 18 Qershor 2019 ora 16:00.

Objekti i kontratës: Marrëveshje për Shërbime të Auditimit.

Autoriteti kontraktues: IFJB Mogo SHPK

IFJB Mogo SHPK kërkon kontraktues profesional për të kryer shërbime auditimi në IFJB MOGO SHPK sipas IFRS dhe rregullave te BQK-se për vitin financiar që përfundon më 31 Dhjetor 2019.

1. Kërkesat për ofertat financiare:

Ju lutemi, që ofertën tuaj ta dorëzoni tek zyra e IFJB MOGO SHPK në pajtim me kërkesën e parashtruara me lartë .

 • Të gjitha ofertat duhet të dorëzohen në Euro, përfshirë TVSH-në,
 • Ofertat duhet të dorëzohen në zarf te mbyllur me date 17 Qershor ne ora 16:00.
 • Në rast se çmimet dorëzohen pa e specifikuar TVSH-në, kompania do të konsiderojë se çmimet përfshijnë TVSH-në,

2. Kushtet e përgjithshme:

 • Adresa e plotë dhe detajet kontaktuese të ofertuesit.
 • Te përfshijë detajet e llogarisë bankare të ofertuesit.
 • Të përmbajë numrin e ofertës
 • Te përmbajë datën e ofertës.
 • Ofertës duhet t’i bashkëngjitet Certifikata e Regjistrimit të Biznesit (kopje).
 • Ofertës duhet t’i bashkëngjitet Certifikata e Regjistrimit si pagues i TVSH-së ( kopje).
 • Ofertës duhet t’i bashkëngjitet Certifikata e Numrit Fiskal (kopje).
 • Ofertës duhet t’i bashkëngjitet kopja e një dokumenti identifikues të pronarit të ndërmarrjes (letërnjoftimi, pasaporta apo patenta e shoferit).
 • Auditori i jashtëm duhet të ketë së paku 3 (tre) vjet eksperiencë në fushën e auditimit të pasqyrave financiare të institucioneve financiare jo-bankare (IFJB), institucioneve mikrofinanciare (IMF),  kompanive te sigurimit apo bankave.
 • Ofertës duhet t’i bashkëngjitet organogrami organizativ i ndërmarrjes – luteni që gjithashtu të ofroni një biografi të shkurtër të ekspertëve apo punonjësve të kualifikuar dhe me përvojë te cilët propozohen për kryerjen e shërbimeve te kërkuara;
 • Ofertës gjithashtu duhet t’i bashkëngjiten tri referenca të lëshuara nga institucionet e sipërpërmendura ne fushën e përvojës me larte, që konfirmojnë se ofertuesit kanë ofruar shërbime të ngjashme sikurse ato te kërkuara me këtë dokument (jo më të vjetra se tri vite).
 • Ofertës duhet ti bashkëngjitet licenca për të kryer shërbime auditimi ne Republikën e Kosovës.

3. Kushtet dhe rregullat e tenderit:

 • Dokumentet duhet të vendosen në një zarf të mbyllur dhe të dorëzohen në zyrën e IFJB MOGO SHPK në adresën: Rr. Ukshin Hoti,Nr45/6 ,10000 Prishtinë, Kosovë.
 • MOGO SHPK do të pranojë vetëm ofertat e juaja të mbyllura ne zarf dhe nuk do të konsideroj asnjë formë tjetër të aplikimit (e-mail, telefon, faks, etj). Kompania nuk pranon përgjegjësi për dëmtimin, humbjen apo mospranimin e zarfeve.
 • Afati për dorëzimin e ofertave është deri në ora 00 të datës 18 Qershor 2019.
 • Ne ruajmë të drejtat për të ndryshuar specifikat, për të anuluar këtë tender, për të ftuar sërish pjesëmarrës të caktuar që ta dorëzojnë prapë ofertën e tyre, dhe për të diskualifikuar cilindo ofertues pa dhënë njoftime paraprake apo arsye për këtë.
 • Ne ruajmë të drejtat për të mos kontaktuar me ofertuesit gjatë procesit të tenderimit.
 • Për çdo paqartësi lidhur me tenderin në fjalë, ju lutemi qe t’i drejtoni pyetjet tuaja në e-mail adresën: info@mogo-kos.com
 • Ofertat që nuk u përmbahen kushteve të parashtruara në këtë dokument mund të diskualifikohen nga procesi i përzgjedhjes

TAGS: Mogo FinancePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1014
Kategoria Auditim
Skadon Ka skaduar!
Orari
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC