1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë dhe shumicë në lëminë e artikujve të elektronikës në tregun Kosovar.

AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. Për arsyeje të rritjes së kompanisë jemi duke kërkuar kandidat të kualifikuar dhe profesional, për pozitën:

Zyrtar/e Financiar/e

LOKACIONI: PRISHTINË

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Njohuri të avansuara rreth çështjeve tatimore;
 • Regjistrimi Faturave të Blerjes, Dokumenteve Unike Doganore dhe Shitjeve;
 • Regjistrimi i shpenzimeve operative, qirasë, pagave, zhvlerësimit, notave kreditore, notave debitore;
 • Përgatitja dhe monitorimi i lëvizjeve të mallrave tek njësitë organizative;
 • Regjistrimi i ekstrakteve bankare dhe mandateve të Pagesave/Arkëtimeve;
 • Barazimi i Pikave të Shitjes (Arka-Banka) dhe transaksioneve ditore-mujore;
 • Barazimet e kartelave financiare klient - furnitor;
 • Kontrollon dhe monitoron regjistrimet dhe kalkulimet Financiare;
 • Bën monitorimin dhe barazimin e llogarive (Arka-Banka dhe llogarive të tjera);
 • Trajtimi dhe rregullimi i Inventarit – njohuri rreth kartelave financiare të artikujve;
 • Krijimi i raporteve të ndryshme sipas kërkesës;
 • Kontaktet e vazhdueshme me Pikat e Shitjes rreth barazimeve dhe kërkesave të tjera;
 • Ndihma në punët kontabël të mbylljes së muajit dhe mbylljes së vitit.

Kualifikimet:

 • Diplomë Universitare në Ekonomi, Financa, Kontabilitet;
 • Përparësi certifikimi si Teknik/e Kontabiliteti në Institutet (KAF – SCAAK) dhe nivele tjera;
 • Së paku dy (2) vite përvojë pune relevante;
 • Përvojë paraprake në fushën e financave;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit si dhe aftësi në zgjidhjen e problemeve;
 • Saktësi, vëmendje në detaje dhe ndjeshmëri ndaj prioriteteve;
 • Përparësi njohuria e shkëlqyeshme e përdorimit të aplikacioneve të mëposhtme softuerike të pakos MS Office, Pro-Data (program kontabiliteti);
 • Të ketë integritet të lartë moral e profesional.

Ne ofrojmë:

 • Page konkuruese;
 • Sigurim shendetesor;
 • Mundesi te zhvillimit dhe ngritjes ne karriere;
 • Ambient dinamik dhe motivues;

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: puna@aztech-ks.com
 • Afati për aplikim deri me datë: 15.06.2023
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet