1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Qendra Tregtare LIRIDONI është qendër tregtare e cila funksionon mbi 15 vite, e përbërë prej Supermarketit, Tekstilit, Restaurantit dhe Kafeterive, me një personel me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë. Për shkak të zgjerimit të kompanisë në lokacione të reja dhe me qëllim të plotësimit të vendeve të punës QT LIRIDONI, me datë 17 maj 2023, shpallë këtë:                                                                               

K O N K U R S

Për pozitën e punës:

 1. Kalkulant/e– Një (1) pozitë

Vendi i Punës: QT LIRiDONI Gjakovë;

Detyrat kryesore:

 • Regjistron faturat e blerjes së mallit në sistem dhe barazon faturat financiarisht;
 • Regjistron faturat e kthimeve të mallit;
 • Regjistron lejimet nga furnitoret ;
 • Kontrollon regjistron faturat interne të levizjeve te mallit ;
 • Monitoron Çmimet e blerjes dhe raporton ndryshimet ;
 • Mirëmban dhe arkivon faturat e shitjeve,blerjeve,kalkulimeve,tranfereve, fletdërgesave;
 • Monitoron dhe merr pjesë në proces të regjistrimt periodik të mallit;
 • Detyra dhe përgjegjësi tjera të cilat ja percakton udhëheqesi;

Kualifikimet dhe cilësitë e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar nivelin e studimeve Bachelor në drejtimin Ekonomik, Financiar apo të ngjajshme (niveli pasuniversitar i studimeve është përparësi);
 • Të ketë minimalisht gjashtë (6) muaj eksperiencë në të njëjtin profil pune;
 • Preferohet njohja e programeve të kontabilitetit/financave;
 • Të ketë njohuri elementare të punës në financa;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;
 • Të jetë i gatshëm të punojë nën presion dhe me orar fleksibil.

CV-në dhe dëshmitë mbi përvojën tuaj mund t’i dërgoni në adresën elektronike: info@qtliridoni-kos.com të plotësuar me pozitën për të cilën aplikoni, ose mund të paraqiteni për plotësimin e aplikacionit në objektin e QT LIRIDONI në Pejë dhe Deçan.

Po ashtu aplikimin për pozitën e hapur mund ta bëni edhe duke plotësuar të dhënat tuaja me hapjen e linkut: https://bit.ly/3AdZENI

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 02 qershor 2023 në ora 17:00. Aplikacionet e dërguara me vonesë dhe ato të pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 02/06/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Gjakovë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet