Gjimnazi Cambridge

Mësimdhënës/e (6)

	 	 

K O N K U R S

IPA GJIMNAZI CAMBRIDGE - PEJË, i licencuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

 • Mësimdhënës për lëndën e Gjuhës Shqipe…………………(1)
 • Mësimdhënës për lëndën e Gjuhës Gjermane…………….(1)
 • Mësimdhënës për lëndën e Matematikës…………………..(1)
 • Mësimdhënës për lëndën e Edukatës Muzikore…………(1)
 • Mësimdhënës për lëndën e Edukatës Fizike……………….(1)
 • Mësues/se për mësim klasor ……………………………………..(1)

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME

 • Fakulteti përkatës
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve
 • Njohuri adekuate kompjuterike
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës
 • Aftësi për të punuar nën presion

MËNYRA E APLIKIMIT

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet përmes e-mailit ose kopjet fizike në shkollë, si vijon:

 • CV-në
 • Diplomën universitare
 • Trajnime dhe certifikime
 • Dokument identifikimi
 • Dokumente tjera përcjellëse

SHËNIM:
Kohëzgjatja e kontratës është një vjeçare, me mundësi vazhdimi. Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri me datë 10.06.2019

info@gjimnazicambridge.com
www.gjimnazicambridge.com
+386 49 222 900 | +386 49 554 500
Rr. “ Muharrem Mitrovica”, pn, 30000 Pejë

TAGS: Gjimnazi CambridgePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko PuneMenaxhment

Shikime 4876
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Pejë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC