1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

BIRN shpall konkurs për pozitën e lirë:

Monitorues të gjykatave

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese në Kosovë (BIRN Kosova) është organizatë e pavarur, joqeveritare që punon vazhdimisht në promovimin e llogaridhënies. Përtej mjedisit dinamik të punës dhe mundësisë për t’u përfshirë në projekte me ndikim, BIRN Kosova ofron hapësirë të jashtëzakonshme për zhvillim profesional. Si rezultat i rritjes së vazhdueshme, BIRN Kosova hapë vend të lirë pune, për pozitën Monitorues.

Për të aplikuar dhe përmbushur pozitën në fjalë, ju duhet:

 • Të keni të përfunduara studimet në Fakultetin Juridik, apo të jeni në prag të diplomimit;
 • Të keni aftësi dhe njohuri për institucionet publike si dhe legjislacionin në fuqi;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në komunikim dhe shkrim;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe aftësi për punë ekipore;
 • Gatishmëri për të punuar me orar të plotë dhe fleksibil;

Përparësi kanë kandidatët nga niveli i studimeve master, me përvojë të mëhershme relevante si dhe njohje të gjuhës angleze;

Kandidatët e suksesshëm do të jenë përgjegjës për:

 • Monitorim të rasteve gjyqësore në gjykatat e Kosovës, përfshirë dhe institucionet tjera publike;
 • Përgatitje dhe përcjellje të raporteve dhe analizave për performancë të institucioneve në bazë të monitorimit;
 • Përgatitje dhe përcjellje të hulumtimeve dhe shkresave ligjore;
 • Koordinim me ekipin e Zyrës Ligjore në lidhje me çështjet ligjore dhe monitorimin e sistemit gjyqësor në Kosovë;
 • Angazhim në projekte të organizatës që kërkojnë avokim për ndryshim dhe avancim të legjislacionit të vendit;
 • Angazhime të tjera në kuadër të pozitës së punës rreth zyrës ligjore;

Për të aplikuar duhet të dërgoni një Curriculum Vitae (CV) dhe një letër motivimi në gjuhën shqipe, përmes postës elektronike në adresën apliko@jetanekosove.com duke përshkruar në subjekt pozitën për të cilën aplikoni.

Thirrja është e hapur deri më datë 04 prill 2023.

BIRN inkurajon aplikuesit nga të gjitha gjinitë, si dhe ofron mundësi të barabartë punësimi për të gjithë personat e interesuar, pa kurrfarë paragjykimi mbi baza gjinore, fetare, etnike ose politike.

Informata shtesë për BIRN Kosova mund të gjeni në www.birn.eu.com.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet