1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

BIRN shpall konkurs për

Zyrtar Ligjor dhe

Zyrtar të lartë Ligjor

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese në Kosovë (BIRN Kosova) është organizatë e pavarur, joqeveritare që punon vazhdimisht në promovimin e llogaridhënies. Përtej mjedisit dinamik të punës dhe mundësisë për t’u përfshirë në projekte me ndikim, BIRN Kosova ofron hapësirë të jashtëzakonshme për zhvillim profesional. Si rezultat i rritjes së vazhdueshme, BIRN Kosova hapë vend të lirë pune, për pozitën Zyrtar Ligjor dhe Zyrtar  të lartë Ligjor.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ofrim i këshillave ligjore gjithëpërfshirëse;
 • Koordinim dhe përditësim i rregulloreve të organizatës në përputhje me ligjet në fuqi;
 • Harton angazhimin në projekte të organizatës që kërkojnë avokim për ndryshim dhe avancim të legjislacionit të vendit;
 • Përgatitjen dhe përcjelljen e shkresave dhe kërkesave ligjore;
 • Monitoron sistemin e drejtësisë në vend si dhe pjesën ligjore të produkteve të organizatës;
 • Përfaqëson organizatën në çështje ligjore;
 • Angazhime të tjera në kuadër të pozitës së punës rreth zyrës ligjore;

Kualifikimet e nevojshme:

 • Diplomë universitare në juridik, në minimum studime të nivelit master, përderisa provimi i jurispodencës konsiderohet përparësi;
 • Të ketë së paku 3 vite përvojë pune në fusha relevante;
 • Të ketë aftësi dhe njohuri për legjislacionin në fuqi;
 • Të ketë aftësi të arsyetimit logjik për analiza, përpilime të projekteve dhe akteve juridike;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në komunikim dhe shkrim në gjuhë angleze dhe sidomos në gjuhë shqipe;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe aftësi për punë ekipore;
 • Gatishmëri për të punuar me orar të plotë dhe fleksibil;

Për të aplikuar duhet të dërgoni një Curriculum Vitae (CV) dhe një letër motivimi në gjuhën shqipe, përmes postës elektronike në adresën apliko@jetanekosove.com duke përshkruar në subjekt pozitën për të cilën aplikoni.

Thirrja është e hapur deri më datë 31 mars 2023.

BIRN inkurajon aplikuesit nga të gjitha gjinitë, si dhe ofron mundësi të barabartë punësimi për të gjithë personat e interesuar, pa kurrfarë paragjykimi mbi baza gjinore, fetare, etnike ose politike.

Informata shtesë për BIRN Kosova mund të gjeni në www.birn.eu.com

Shikime 1,803
Kategoria Ligj & Legjislacion
Skadon 31/03/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet