1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

 

Apliko Tani

INXHINIER/E I/E IMPLEMENTIMIT

IPKO është një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë, në rritje të vazhdueshme. Ne e kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punës në grup. Ne vazhdimisht kërkojmë njerëz të talentuar që të na bashkohen në punën tonë. Këtë herë shpallim konkursin për:

INXHINIER/E I/E IMPLEMENTIMIT

Çka ofrojmë ne?

 • Pagë konkurruese me tregun lokal të punës;
 • Strategji efektive e trajnimit dhe zhvillimit për të gjithë punonjësit;
 • Lidhje më të forta në ekipet tona përmes aktiviteteve tona të ndërtimit të ekipit;
 • Ne ndihmojmë në ngritjen e moralit të punonjësve përmes formave të ndryshme të shpërblimeve;
 • Orari fleksibël i punës gjatë javës; 
 • Mundësia për të lënë orarin e punës më herët të premten;
 • Përfitimet Mobile (MIN në IPKO, MIN për operatorët tjerë, SMS për të gjithë operatorët, Internet Mobile për Kosovën, Internet Mobile sipas rajonit, Shuma shtesë e kredisë);
 • Shërbimet e Internetit, DTV-së dhe Telefonisë për personelin pa pagesë;
 • Shtesa në masën 0,5% të pagës bazë mujore BRUTO për çdo vit përvojë pune;
 • Shtimi i vlerës bruto për shujtën ushqimore në çdo ditë të pjesëmarrjes në punë.

Kush jemi ne?

TË RINJ

 • 71% e stafit është në grupmoshën 21-40 vjeç;

TË AFTË DHE TË ETUR PËR TË MËSUAR

 • 50% e punonjësve kanë marrë trajnime dhe certifikime të jashtme çdo vit;

PROMOVIMI DHE ZHVILLIMI

 • 89% e drejtuesve të njësive janë punësuar duke u promovuar nga brenda kompanisë;

BESNIK DHE TË LIDHUR

 • Më shumë se 60% e stafit është në IPKO për 10+ vite; Indeksi i anketës tregon se ne kemi punonjës të aftë dhe të fuqizuar për të kryer punën e tyre. Vlerësimet tregojnë angazhimin e punonjësve të lartë mbi mesataren;

Çfarë presim nga ju?

 • Mbikëqyrja e ndërtimit të rrjetave HFC dhe rrjetave optike
 • Kontrolli ditor i Kontraktorëve në implementimin e punëve ditore
 • Zgjidhja e problemeve lidhur me infrastrukturën ajrore dhe nëntokësore të IPKO-s
 • Marrja e shënimeve dhe ofrimi i alternativave për lidhjen e klientave potencial
 • Modifikimet i projekteve të rrjetave HFC në raste urgjente dhe raportimi i tyre në ekipin e Planifikimit 
 • Përciellja e platformave JIRA dhe VCCE
 • Dërgimi dhe përciellja e punëve “WO” tek kontraktorët e Regjionit
 • Raportimi i punëve të përfunduara
 • Vizitat në teren tek klientët që kërkojnë të kyçen në rrjetin e IPKO-së në koordinim me ekipin e planifikimit dhe të shitjes.
 • Mbështetje teknike për njësinë se Fibrit Optik dhe njësisë së mirëmbajtjes në raste të mosfunksionimit të rrjetit kabllor.
 • Matja e nivelit të sinjalit më pajisje matëse të përshtatshme.
 • Pranimet teknike të punëve të përfunduara nga Kontraktorët dhe raportimi i tyre  
 • Raportimi tek mbikëqyrësit.

Çka të nevojitet për të aplikuar: 

 • Fakulteti i Inxhinerisë Elektrike dhe Kompjuterike ose fushë relevante.

ose fusha relevante

 • Njohuri të mira teknike dhe njohuri në rrejtave HFC dhe rrjetave optike. 
 • Është e preferuar e kaluara profesionale në IT, rrjeta, dhe aplikacione në bazë të Microsoft. 
 • Të ketë njohuri në punën me pajisjet matëse: Instrument për testim të sinjalit (JDSU dhe One X), OTDR, Optical Power Meter, Spectrum Analyzer.
 • Duhet të ketë aftësi të mira komunikuese, i motivuar për punë në ekipe dhe aftësi të bashkëpunimi.
 • Të jetë në gjendje të zgjidhë problemet dhe të japë propozime të reja.
 • Të jetë në gjendje të mbaj kujdestari jashtë orarit të punës në rast të kërkesës. 

Vendi i punës: Prishtinë

Data e fundit për aplikim: 30.03.2023

Shikime 2,290
Kategoria Inxhinieri
Skadon 30/03/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet