1

Praktikant - Asistent i Shërbimeve me klientë (Podujevë)(Alb/Eng)

Ruaj
TEB Banka
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Praktikant - Asistent i Shërbimeve me klientëDegën në Podujevë.

Përgjegjësitë:

Nën mbikëqyrjen e eprorit direkt dhe me qëllim të fitim të njohurive profesionale, Praktikanti do të marr pjesë në:

 • Të asistoj stafin e operacioneve bankare në degë në punët ditore
 • Skanon dokumentet e procesit të punës, kërkesave të punës dhe kërkesave për dokumentacion nga departamentet tjera.
 • Kompleton dokumentacionin e klientëve rreth shërbimeve bankare
 • Të arkivojë dokumentet bankare
 • T’i asistojë klientët në përdorimin e ATM dhe kanaleve tjera alternative në rast nevoje.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Preferohet Diploma e universitetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese dhe aftësi për të ndërtuar relacione të mira me klientë
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze
 • Preferohet ketë patentë shoferi

Kontratë për gjashtë muaj do të ofrohet.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 29.03.2023. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


TEB Sh. A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of Customer Service Assistant – Intern for Podujeva Branch.

Responsibilities:

Under the supervision of the immediate supervisor and with aim to gain professional acknowledge, the

Intern will participate in:

 • Assisting branch staff on their daily operational duties
 • Scanning the documents for workflows, job demands and requests for documents from other Departments.
 • Completing documentation regarding banking services taken
 • Filing of banking documents
 • Assisting customer on using ATM and other ADC channels when necessary.

Qualifications required:

 • Preferably university degree in Economics or Business Administration
 • Understanding of banking products and services
 • Excellent communication skills with the internal/external customers
 • Good knowledge in MS Office
 • Efficient in team work
 • Excellent level of English Language
 • Preferably to have Driving License

Six months internship contract will be offered.

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 29.03.2023. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet