1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

ZYRTAR/E PËR SHËRBIM NDAJ KLIENTIT

Dega: PRIZREN

PËRGJEGJËSITË:

 • Regjistron transaksionet e pagesave me para të gatshme nga ana e klientëve;
 • Identifikimi dhe verifikimi I klientëve përmes dokumenteve të tyre personale apo përmes mjeteve tjera përgjatë ekzekutimit të pagesës;
 • Pranimi i aplikacioneve për kredi dhe para kontratë në bazë të procedurës për menaxhimin e rrezikut kreditor dhe udhërrëfyesit për aplikacionin e kredive;
 • Disburimi I kredisë dhe prgadtija e marrëveshjes për kredi;
 • Arkivimi dhe mbajtja e dokumentacionit origjinal që ka të bëjë me marrëveshjen e kredisë dhe arkivimit ne forme elektronike.
 • Mirëmbajtja e klientëve ekzistues
 • Shtija pro aktive të produkteve të kredisë si dhe produkteve tjera ne te ardhmen gjatë kontaktit direkt me klientë në degë
 • Mirëmbajtja e klientëve ekzistues
 • Përgatitë raporte javore, mujore dhe raporte të tjera sipas kërkesave nga zyra qendrore ;
 • Zbaton rregullat dhe procedurat sipas standardeve më të larta të përvojës së klientit;
 • Raporton në menyrë direkte te Menaxheri i Degës.
 • Raporton në menyrë indirkekte në Departamentin e Financave;

KUALIFIKIMET:

 • Diplomë Universiteti në ekonomi, financa kontabilitet ose të ngjashme;
 • Përvojë pune me menaxhim të parave të gatshme;
 • Aftësi të mira kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese;
 • Aftësi të forta analitike dhe organizative;
 • Njohuria e gjuhës angleze konsiderohet përparësi;
 • Preferohet posedimi i patentë shoferit.

Ju lutem plotësojeni aplikacionin online përmes web-faqës: www.fincakosovo.org

Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të

barabartë. Afati i aplikimit deri me 02.04.2023

FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit FINCA Impact Finance, një grup prej 19 institucioneve mikrofinanciare dhe bankave që ofron shërbime financiare me përgjegjësi sociale dhe u mundëson individëve dhe komuniteteve me të ardhura të ulëta të investojnë në të ardhmen e tyre.

Me aplikimin e juaj, ju e autorizoni FINCA Kosovë që të mbledh, verifikojë dhe të përpunojë të dhënat personale për qëllime të punësimit të mundshëm në FINCA Kosovë

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet