1

Ligjërues (Lënda Fotografi)

Ruaj
Akademia Evolucion
Follow
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Datë: 20.03.2023

Akademia Evolucion,shpall:

K O N K U R S

Ligjërues në lëndën Fotografi

Bazuar në kërkesat e Departamentit të Dizajnit të Modës dhe Dizajnit të Komunikimit,dhe të Statutit si dhe Rregulloren për Përzgjedhjen e Stafit Akademik, Këshilli Drejtues i Akademisë “Evolucion” shpall konkurs:Ligjërues në lëndën Fotografi.

Kriteret:

 • Kandidati duhet të ketë të përfunduar studimet e Master në fushat përkatëse.
 • Të ketë Praktikë fotografike e fokusuar në studio, me aftësinë për të mësuar ndriçimin në studio me flash dhe rrjedhën e punës dixhitale. p.sh., përmes modës, portreteve ose praktikave të artit fotografik bashkëkohor
 • Përvojë e praktikës profesionale me aftësinë për të udhëhequr projekte të jashtme dhe ofrime të fokusuara në industri, të rëndësishme për sektorin kreativ fotografik bashkëkohor.
 • Qasje të zgjeruara ndaj praktikës fotografike dixhitale, p.sh., përmes tregimit dixhital, fotografisë CGI dhe virtuale ose imazhit në lëvizje
 • Të ketë përvojë në një qasje kreative në hartimin dhe ofrimin e kurrikulës së arsimit të lartë në nivelet bazë, në kontekste specifike lëndore dhe ndërdisiplinore.
 • Aplikanti duhet gjithashtu të ketë një kuptim të thellë të tendencave aktuale të industrisë brenda kësaj fushe dhe/ose të jetë në gjendje të kryejë kërkime të bazuara në të tashmen, por të ofrojë hapësirë për të eksploruar të ardhmen - duke i shtyrë studentët të hetojnë se çfarë do të thotë të jesh një praktikues i arteve krijuese në konvergjencën e tregimit, teknologjisë dhe inovacionit.

 

Kandidatët e interesuar duhet t’i bëjnë të gatshme këto dokumente:

 • CV
 • Letër motivimi
 • Diplomat e Magjistraturës/Masterit dhe Bachelorit.
 • Nostrifikimi i diplomave nëse ato janë fituar jashtë vendit
 • Leje qëndrimi dhe leja e punës nëse kandidati nuk është shtetas i Republikës së Kosovës

Dorëzimi i aplikacioneve:

Të interesuarit të dërgojnë CV e tyre në adresën elektronike: in.axhami@gmail.com

Për informata më të hollësishme, mund të kontaktoni Divizionin e Burimeve Njerëzore, në tel:. Tel. +383 (0)38 558 600

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen.

Konkursi është i hapur 30 ditë, nga data e publikimit përkatësisht, prej datës 20-03-2023 deri me datën 20-04-2023. 

Shikime 5,243
Kategoria Edukim, Shkencë & Hulumtim
Skadon 19/04/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet