1

Praktikant në Qendrën e Thirrjes në Zyrën Qendrore (Alb/Eng)

Ruaj
TEB Banka
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

TEB një ndër bankat më me renome në mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të

Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Praktikant në Qendrën e Thirrjes në Zyrën QendrorePrishtinë

Përgjegjësitë:

 • Të përgjigjet në të gjitha thirrjet që pranon, të asistoj klientët në çdo kërkesë apo problem që mund të kenë; i qetë dhe i kujdesshëm gjithmonë t’u ofroj këshilla profesionale.
 • Në bazë të kërkesave të bankës që shfaqen bën thirrje tek klientët, qoftë për t’i njoftuar pë produkte apo shërbime të reja apo edhe për informata tjera administrative.
 • Monitoron proceset dhe procedurat në qendrën e thirrjeve dhe rekomandon zgjidhjen më të mirë me të re dhe funksionale

Kualifikimet e kërkuara:

 • Së paku të jetë Student në fakultetin Ekonomik
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze

Puna zhvillohet me ndërrime- Qendra e Thirrjes punon 24 orë.

Ofrohet kontratë praktike për 6 muaj

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 22.03.2023. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB Sh.A. is looking for a qualified candidate for the position of Call Center Intern to be recruited in Call Center Unit in Head Office/Prishtinë.

Main responsibilities:

 • Answering professionally all calls received, assisting customers on their each request or complaint / problem they are facing, calm and careful on giving best professional service to customers.
 • Based on banks needs to call customers, be for informing them about bank products or other duties / administrative tasks assigned
 • Monitors processes and procedures in call centre and gives adequate recommandations for better service and functionality of call centre.

Qualifications required:

 • At least an active student on Faculty of Economics
 • Knowledge of business environment, trends and specific developments of industry
 • Understands bank products and services
 • Perfect communication skills
 • Good knowledge of MS Office
 • Excellent Team Member
 • Excellent knowledge of English language

Working schedule is with shifts-Call Center operates 24/7

6 months internship contract is being offered

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 22.03.2023. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet