1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Financier/e

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Marrja e porosive nga sistemi, apo agjentët;
 • Pranon dhe përpunon porositë, dhe siguron fakturimin e kompletuar dhe të saktë të të gjitha porosive;
 • Verifikimi i fletëporosisë me faturim.
 • Mbajtje kontakti me agjentët apo shoferët për ndryshime eventuale;
 • Kalkulimi i mallit të blerë, importet, blerjet Investive, kalkulimi i kostove të blerjeve: shpenzimet doganore, transporti dhe shpenzimet tjera përcjellëse të perfshira në kalkulim;
 • Faturimi i porosive sipas kërkesës/fletporosisë;
 • Fajllimi i rregullt i dokumentacionit fizik;
 • Rakordimi i arkës me pasqyrat bankare
 • Regjistrimi i llogarive të pagueshme dhe llogarive të arkëtueshme
 • Menaxhimi i Aseteve Fikse; llogaritja e amortizimit, regjistrimi i aseteve të reja dhe shlyerja e atyre të vjetëruara.
 • Pajtimi i llogarive të aksioneve në softuerin e kontabilitetit
 • Përgatitja e raporteve të ndryshme të kontabilitetit dhe financave të kërkuara nga menaxhmenti
 • Përgjegjësi të tjera që kanë të bëjnë me kontabilitetin, financat ose administrimin siç kërkohet nga menaxhmenti

Kualifikimet:

 • Magjistraturë në Ekonomi, Bankë dhe Financa, ose fusha të tjera përkatëse
 • Preferohet pesë (5) vite përvojë pune në Departamentin Financave
 • Trajnime dhe Certifikime në fushën përkatëse janë përparësi;
 • Komandim i shkëlqyeshëm i MS Office, njohuri të avancuara të MS Excel (krijimi i tabelave dhe përdorimi i funksioneve financiare Excel)
 • Përvoja praktike me programin e kontabilitetit ALPHA
 • Kuptim i mirë i Legjislacionit Tatimor
 • Njohja e shkëlqyer e gjuhës angleze ose Gjermane është e domosdoshme (të folurit, të shkruarit dhe të lexuarit janë thelbësore)
 • Aftësi të shkëlqyera organizative
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese

Të posedojë patent shoferin Kategoria B

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet