1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

      Specialist për Siguri të Informacionit

 • Departamenti i Sigurisë së Informacionit (1 vend pune)

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Zbaton, planifikon dhe administron aktivitetet në lidhje me sigurinë e sistemit informativ të Bankës;
 • Zhvillon strategjinë e sigurisë së informacionit në bashkëpunim me mbikëqyrësin direkt.
 • Implementon dhe mirëmban ISMS- te bankës.
 • Zbaton standardet ndërkombëtare si ISO 2700.
 • Mirëmban vlerësimin e rrezikut të sigurisë së informacionit të dizajnuara për të vlerësuar rreziqet e mëvetësishme të  kontrollit, dhe rreziqet e mbetura.
 • Zhvillon dhe ekzekuton planet për adresuar/minimizuar rreziqet e mbetura.
 • Ndihmon në krijimin e materialeve sensibilizuese dhe programeve trajnuese për sigurinë e informacionit për të rritur ndërgjegjësimin tek punonjësit e bankës.
 • Kryen vlerësimin e kontrolleve të sigurisë dhe vlerëson rezultatet e  vlerësimit të rrezikut.
 • Harton dhe implementon politikat dhe standardet efektive të sigurisë së informacionit.
 • Kryen vlerësime te sigurisë te informacionit të palëve të treta dhe siguron se furnitorët zbatojnë kontrollet e sigurisë ne përputhje me politikat dhe procedurat e bankës
 • Vepron ndaj incidenteve të sigurisë të informacionit duke identifikuar dhe ekzekutuar veprimet e duhura ndaj çështjeve që paraqesin rrezik për sigurinë e informacionit.
 • Punon ngushtë me profesionistë të Teknologjisë Informative përgjegjës për sigurinë e përdoruesit dhe kontrollet e çasjes.
 • Monitoron të gjitha llojet e logave për të siguruar që nuk ka rrjedhje të informatave dhe nuk ka ndërhyrje në sisteme të bankës
 • Organizon dhe mbikëqyr informatat në arkivat elektronike dhe ato fizike të bankës.
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura kryen edhe detyra tjera të kërkuara nga  Mbikëqyrësi Direkt

Kualifikimet ;

 • Fakulteti Shkencat kompjuterike apo të ngjashme;
 • Mbi dy vite përvojë pune në lëmin sigurisë se informacionit;
 • Kuptimi i teknologjive aktuale dhe trendeve në fushën e sigurisë kibernetike;
 • Aftësi te mira komunikuese;
 • Njohja e Gjuhës Angleze .

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com

Afati i aplikimit është deri më datë 24 Mars 2023 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

Shikime 2,948
Kategoria Banka
Skadon 24/03/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet