1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

NJOFTIM PËR OFERTË

Furnizimi me pajisje për Bletari

PRISHTINË, 10.03.2022

Titulli: “Furnizimi me pajisje për Bletari”

Autoriteti kontraktues: KOSOVA - WOMEN 4 WOMEN (K-W4W)

Titulli i projektit: IWKA - Including Women into Kosovo’s Agribusiness

Donatori: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

Numri i projektit: 6006

  1. LËNDA E MARRËVESHJES

Furnizimi: “Furnizimi me pajisje për Bletari”

Vendi për ekzekutim: Prishtinë, Ferizaj, Graçanicë, Junik

KUSHTET PËR OPERATORIN EKONOMIK I CILI DËSHIRON TA MARR TENDERIN

Afati kohor: Dorëzimi i ofertës duhet të bëhet deri më datën 23.03.2022 ora 15:00

Vendi: Zyra e Kosova - Women 4 Women, Arbëria III, Kosturi Nr. 69, 10000 Prishtinë, Kosovë

Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 90 ditë prej afatit të fundit

Kriteret për dhënien e kontratës: Oferta e kompletuar më së miri, me çmimin më të volitshëm

  1. KËRKESA PËR DOSJEN E TENDERIT

Dosja e tenderit mund të kërkohet me shkrim përmes e-mailit: 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻.𝗿𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀@𝗸-𝘄𝟰𝘄.𝗼𝗿𝗴 më së largu deri më 16.03.2022 ora 15:00

Informata

Për më tepër informata referohuni drejtpërdrejt zyrës së K-W4W, tel: +388(0)45266267 apo email: 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻.𝗿𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀@𝗸-𝘄𝟰𝘄.𝗼𝗿𝗴 jo më vonë 5 ditë para mbylljes së afatit.

Procedura e konkurrimit: Jashtme

Data e publikimit: 10.03.2022

Data e skadimit: 23.03.2022

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet