Banka Ekonomike

Analist Kredie për Mikro Kredi

	 	 

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Analist Kredie për Mikro Kredi

Nëndega Skenderaj  (1 vend pune)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mirëmban portfolion dhe marrëdhëniet me klientët ekzistues të bizneseve, njëkohësisht krijon mundësi të reja bashkëpunimi me klient të rijnë të bizneseve;
 • Inicion dhe kompleton aplikacionin për shërbime kreditore, analizon/verifikon informacionet dhe përgatitë pasqyrat financiare ku të njëjtat  i prezanton para Menaxhmentit të Degës dhe Zyrës Qendrore;
 • Përpilon dhe ofron rekomandime strategjike për bashkëpunim afatgjatë me klientët  ekzistues dhe të  rijnë, duke ofruar  të gjitha shërbimet kreditore dhe jo kreditore bankare;
 • Mirëmban kualitetin e portfolios dhe në mënyrë efektive ndërmerr hapa te nevojshëm ne parandalimin e vonesave. Në të kundërtën, bazuar në politikat në fuqi inicion hapa të menjëhershëm për të identifikuar arsyen e mos pagesës dhe përkushtohet që pagesa të kryhet sa më shpejt të jetë e mundur;
 • Participon në evente të ndryshme marketingu, dhe trajnimet e organizuara nga banka të dizajnuara për të zhvilluar dhe avancuar aftësitë profesionale të kreditimit dhe sistemit bankar në përgjithësi;
 • Obligohet te arrije objektivat e caktuara, menaxhon vonesat, provizionet dhe shërbimet e ofruara përmes Cross Selling (p.sh. Pagat, eBanking, POS, Kartelat etj) ;
 • Është plotësisht i njohur me Politikat dhe procedurat kreditore, dhe ka njohuri kompjuterike të cilat kanë të bëjnë me punën e tij;
 • Përgatit raportet e menaxhimit dhe kryen detyra të tjera të caktuara nga Menaxheri i Degës dhe Koordinatori i kredive për biznese.

Kualifikimet ;

 • Fakultetin Ekonomike ose Administrim të Biznesit;
 • Njohuri të mira të produkteve bankare ;
 • Së paku dy vite përvojë pune bankare në sektorin relevant;
 • Të jetë i gatshëm për punë në teren;
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze ;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikuese.

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike duke klikuar këtu.

Afati i aplikimit është deri më datë 21 Maj 2019 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

TAGS: Banka Ekonomike, SkenderajKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 2740
Kategoria Banka
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Skënderaj
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC