Banka Ekonomike
Analist Kredie për Mikro Kredi
Shpërndaje
	 	 

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Analist Kredie për Mikro Kredi

Nëndega Skenderaj  (1 vend pune)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mirëmban portfolion dhe marrëdhëniet me klientët ekzistues të bizneseve, njëkohësisht krijon mundësi të reja bashkëpunimi me klient të rijnë të bizneseve;
 • Inicion dhe kompleton aplikacionin për shërbime kreditore, analizon/verifikon informacionet dhe përgatitë pasqyrat financiare ku të njëjtat  i prezanton para Menaxhmentit të Degës dhe Zyrës Qendrore;
 • Përpilon dhe ofron rekomandime strategjike për bashkëpunim afatgjatë me klientët  ekzistues dhe të  rijnë, duke ofruar  të gjitha shërbimet kreditore dhe jo kreditore bankare;
 • Mirëmban kualitetin e portfolios dhe në mënyrë efektive ndërmerr hapa te nevojshëm ne parandalimin e vonesave. Në të kundërtën, bazuar në politikat në fuqi inicion hapa të menjëhershëm për të identifikuar arsyen e mos pagesës dhe përkushtohet që pagesa të kryhet sa më shpejt të jetë e mundur;
 • Participon në evente të ndryshme marketingu, dhe trajnimet e organizuara nga banka të dizajnuara për të zhvilluar dhe avancuar aftësitë profesionale të kreditimit dhe sistemit bankar në përgjithësi;
 • Obligohet te arrije objektivat e caktuara, menaxhon vonesat, provizionet dhe shërbimet e ofruara përmes Cross Selling (p.sh. Pagat, eBanking, POS, Kartelat etj) ;
 • Është plotësisht i njohur me Politikat dhe procedurat kreditore, dhe ka njohuri kompjuterike të cilat kanë të bëjnë me punën e tij;
 • Përgatit raportet e menaxhimit dhe kryen detyra të tjera të caktuara nga Menaxheri i Degës dhe Koordinatori i kredive për biznese.

Kualifikimet ;

 • Fakultetin Ekonomike ose Administrim të Biznesit;
 • Njohuri të mira të produkteve bankare ;
 • Së paku dy vite përvojë pune bankare në sektorin relevant;
 • Të jetë i gatshëm për punë në teren;
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze ;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikuese.

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike duke klikuar këtu.

Afati i aplikimit është deri më datë 21 Maj 2019 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

TAGS: Banka Ekonomike, SkenderajKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 2317
Kategoria Banka
Skadon 1 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Skënderaj
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US