Zyra e Personelit

Nr.01/609

Më:13/05/2019

Mbështetje në dispozitave të nenit 11, të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, nenit 15 dhe 17 të Rregullores Nr. 02/2010, për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,Udhëheqësi i Personelit shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lira të punës

DREJTORIA PËR EKONOMI, FINANCA DHE BUXHET

1.(Një) Arkëtar.

Shkollimi i kërkuar  Bachellor- Drejtimi Ekonomik.

Përvojë pune: 4 vite në profesion.

Kodi i vendit te punës -AD/160/JP00038997

Koeficienti: 6

 Përshkrimi i detyrave:

 • Menaxhon dhe mirëmban të gjitha transaksionet e parasë së gatshme në institucion.
 • Kujdeset për sigurinë e të gjitha parave të gatshme në institucion.
 • Planifikon dhe kontrollon të gjitha shpenzimet e parasë së gatshme.
 • Mban evidenca për shpenzimet e parasë së gatshme dhe i sistemon ne regjistrator përkatës.
 • Rishikon raportet, format, dhe të dhënat për saktësinë, plotësinë, dhe përputhshmërinë e tyre lidhur me shpenzimet e parave të gatshme.
 • Përgatit raportet e parave te imta, dhe përgatit raport lidhur me gjendjen e arkës.
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.
 • Kryen edhe punë të tjera sipas urdhrit të Drejtorit.                 

Dokumentet e Kërkuara:

 • Diploma ;
 • Letërnjoftimi (fotokopje);
 • Certifikata e lindjes:
 • Certifikata për trajnimet e kryera;
 • Dëshmi qe nuk është nen hetime
 • Vërtetimin e përvojës së punës;
 • Për të gjitha vendet e shpallura në konkurs kërkohet përgatitja adekuate profesionale;
 • Fletëparaqitjet  merren  dhe dorëzohen në Zyrën  Pritëse, në KK -Malishevë.
 • Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim;
 • Orari i  intervistimit  do të publikohet në tabelën e shpalljeve të KK-Malishevë

Afati për paraqitjen e dokumentacionit është 15 ( pesëmbëdhjetë ) ditë nga dita e shpalljes së tij në të përditshmen” Epoka e re’’ dhe në tabelë të shpalljeve të KK- Malishevë.

Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të aplikojnë në këto vende të punës janë të obliguar që t’i marrin dhe dorëzojnë aplikacionet në Zyrën për pritjen e palëve KK- Malishevë.

Për intervistë do të njoftoheni me kohë.

 Udhëheqësi i Personelit   

Gani Bahtjaraj, jur.dipl.

TAGS: Komuna e Malisheves, MalisheveKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1174
Kategoria Ekonomi
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Malishevë
Koronavirus - Live
1032
të infektuar
a
789
të shëruar
a
29
të vdekur
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC