1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Infosoft Systems Prishtina, kerkon te rekrutoje:

 Projekt Menaxher

PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM PUNËS:

Përgjegjës per konceptualizimin dhe pergatitjen Projekt Propozimit; Koordinimin dhe përfundimin e projekteve në kohë brenda buxhetit dhe brenda fushëveprimit. Mbikëqyr të gjitha aspektet e projekteve. Vendosn afate, cakton përgjegjësi dhe monitoron si dhe përmblidhn progresin e projektit. Përgatitn raporte për menaxhmentin e lartë në lidhje me statusin e projektit.

KËRKESAT BAZË PËR ARSIMIM, KUALIFIKIM, EKSPERIENCË:

 • Diplomë universitare – inxhineri ne shkenca kompjuterike, apo relevante
 • Te pakten 5 vjet experienc, pas diplomimit dhe minimumi 2 vjet përvojë në menaxhim të projektit
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese
 • Certifikatat lidhur me aftësit teknike janë pëparësi për kandidatin, si PMP, ITIL, Scrum.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Përcakton, identifikon dhe qartëson mundësit dhe nevojat projektit; analizon RFP, merr pjese ne takime për planifikim te planeve të punës lidhur me projektet
 • Përmbush afatet e kontratave, duke planifikuar dhe vendosur targete dhe prioritete,
 • Përgatit propozime duke u bazuar dhe mbledhur informacione teknike, metodologjinë e menaxhimit të projekteve, buxhetin, resurset, standardet e performancës etj.
 • Monitoroni kostot e projektit
 • Menaxhon projektin sipas metodologjisë së aprovuar në kompani, që janë në një linjë me standardet ndërkombëtare si metodologjia PMI, PMI-Agile, Scrum. Përgatit dhe azhuron dokumentacionin e projekteve
 • Përgatit raport javor për menaxherët dhe stakeholders duke I informuar me kohë lidhur me statusin e projektit /projekteve
 • Ndjek linjat bazë të projektit, identifikon ndryshimet, rreziqet dhe nevojat për burime njerëzore dhe materiale
 • Udhëheq ekipën e projektit, motivon ata dhe I monitoron

TË TJERA:

 • Njohuri e mira me mjetet e softuerit të menaxhimit të projektit, metodologjitë dhe praktikat më të mira
 • Motivues per ekipen dhe stafin; i/e aftë për të mentoruar dhe udhëhequr
 • Vetë-motivues
 • Aftësi të shkëlqyera të marrëdhënieve ndërpersonale
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi verbal dhe me shkrim; duhet të jetë një dëgjues, një prezantues i mire etj
 • Njohuri për të gjitha fazat e ciklit jetësor të projektit

BENEFITE:

 • Përzgjedhje të kandidatëve profesional dhe në mënyrë meritore.
 • Orari i punës: orar i rregullt i punës.
 • Pagë konkurruese në treg.
 • 20 dite pushim vjetor në vit, përfshi të gjitha pushimet  tjera sipas legjislacionit në fuqi.
 • Sigurim Shendetesor per punonjesit e kompanise.
 • Mundësi për zhvillim profesional.

Kandidatët e kualifikuar duhet të dorëzojnë letrën e interesit, CV-në e përditësuar dhe kopjet e dokumenteve mbështetëse duke përfshirë letrat e referencës, në adresën e mëposhtme të e_mail: hr@infosoftsystems-ks.com deri me date 15.02.2023

Të dhënat personale që do të dorëzoni përmes aplikacionit tuaj, do të mbrohen dhe përdoren vetëm për qëllime rekrutimi, sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, konkretisht sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës..

Shikime 3,407
Kategoria Menaxhment
Skadon 15/02/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet