1
PREMIUM

Menaxher i Shitjeve në Sektorin Bankar

Ruaj
InfoSoft Group
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Infosoft Systems Prishtina, kerkon te rekrutoje:

 Menaxheri i shitjeve ne sektorin bankar

PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM PUNËS:

Menaxheri i shitjeve ne sektorin bankar është punonjësi përgjegjës për të ndërtuar dhe menaxhuar procesin e shitjes midis  kompanisë edhe klientëve të saj ne sektorin bankar. Për realizimin e këtij objektivi përdor me kujdes njohuritë për produktet qe trajton kompania dhe është përgjegjës për menaxhimin e procesit të shitjes gjatë gjithë ciklit, prej mundësisë deri në përfundimin e kontratës. MSHSB  kryen detyrat e postit bazuar në procedurat, instruksionet dhe rregulloret e kompanisë.

KËRKESAT BAZË PËR ARSIMIM, KUALIFIKIM, EKSPERIENCË:

 • Diplomë universitare – inxhineri ne shkenca kompjuterike, apo relevante
 • Te pakten 3 vjet experience ne sektorin e teknologjise ne institucione financiare/bankare
 • Njohuri e mirë e produkteve IT – e detyrueshme
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Zhvillimi i një marrëdhënie solide dhe besuese midis klientëve kryesorë dhe kompanisë
 • Zgjidhja e çështjeve dhe ankesave kryesore të klientit
 • Parashikimi i ndryshimeve dhe përmirësimeve kryesore të klienteve
 • Menaxhimi i komunikimit midis klientëve kryesorë dhe ekipeve të brendshme
 • Planifikimi strategjik për të përmirësuar rezultatet e klientit
 • Negocimi i kontratave me klientin
 • Krijimi dhe mbikëqyrja e buxheteve të brendshme me kompaninë dhe buxhetet e jashtme me klientin
 • Plotësimi i të gjitha nevojave dhe rezultateve të klientit sipas afateve kohore të propozuara
 • Analizimi i të dhënave të klientit për të siguruar menaxhimin e marrëdhënieve me klientët
 • Zgjerimi i marrëdhënieve dhe sjellja e klientëve të rinj

TË TJERA:

 • I organizuar dhe i orientuar drejt targeteve
 • Motivues per ekipen dhe stafin; i/e aftë për të mentoruar dhe udhëhequr
 • Vetë-motivues
 • Aftësi të shkëlqyera të marrëdhënieve ndërpersonale
 • Kuptim i thellë i klientëve kryesorë të kompanisë dhe pozicionit të tyre
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi verbal dhe me shkrim; duhet të jetë një dëgjues, një prezantues i mire etj
 • Aftësi të forta negociuese

BENEFITE:

 • Përzgjedhje të kandidatëve profesional dhe në mënyrë meritore.
 • Orari i punës: orar i rregullt i punës.
 • Pagë konkurruese në treg.
 • 20 dite pushim vjetor në vit, përfshi të gjitha pushimet  tjera sipas legjislacionit në fuqi.
 • Sigurim Shendetesor per punonjesit e kompanise.
 • Mundësi për zhvillim profesional.

Kandidatët e kualifikuar duhet të dorëzojnë letrën e interesit, CV-në e përditësuar dhe kopjet e dokumenteve mbështetëse duke përfshirë letrat e referencës, në adresën e mëposhtme të e_mail: hr@infosoftsystems-ks.com deri me date 15.02.2023

Të dhënat personale që do të dorëzoni përmes aplikacionit tuaj, do të mbrohen dhe përdoren vetëm për qëllime rekrutimi, sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, konkretisht sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës..

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet