1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Korporata “Beni Dona Plast” SH.P.K. me seli në adresën: Rr. “Imzot Nikë Prela”, Lagjia: “Ulpian”, pn., Prishtinë, 10 000, Republika e Kosovës, në përputhje me Statutin e Korporatës dhe duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 Rregullores për Funksionimin e Brendshëm të Korporatës, më datë 30.01.2023, shpall ketë:

K O N K U R S

Me qëllim të avancimit dhe të rritjes së veprimtarisë, “Beni Dona Plast”sh.p.k, tani është duke kërkuar staf mbështetës të kualifikuar dhe profesional për pozitat e punës si në vijim, vendet e punes Shqipëri dhe Kosovës:  

 1. Zyrtar/e për Financa (Ekonomist/e)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Organizon i punëve të financave;
 • Përgatit raportet mujore për ATK;
 • Përgatit pasqyrat financiare;
 • Harton dhe përgatit listën e pagave;
 • Informon menaxherin rreth financave;
 • Regjistron të dhënat e të gjitha hyrjeve – daljeve;
 • Kryen edhe punë tjera me kërkesën e menaxherit;
 • Koordinohet me menaxherin;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.            

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale bachelor, përparësi kanë ata me mastër në Fakultetitin Ekonomik apo ata të cilët kanë përfunduar studimet jashtë vendit;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme 3 vite (e preferueshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj) .

 1. Zyrtar/e për Kontabilitet (Kontabilist/e e çertifikuar)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Organizon punët e financave dhe kontabilitetit;
 • Bënë deklarimet dhe veprimet tjera që ndërlidhen me kontabilitet;
 • Përgjegjes në punet financiare/kontabilitetit dhe deklarimeve në ATK, dhe rregullime te dokumentacionit përkatës për të cilat duhet të raportohet nga kompania;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale master në fakultetin ekonomik si dhe çertifikatën e kontabiliteti;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme (e domosdoshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj).

 1. Kuzhinier/e

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Përgatitjen e të gjitha llojeve të ushqimit në bazë të porosive;
 • Merr iniciativa për përgatitjen e specialiteteve të reja të ushqimeve;
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.                  

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

 1. Ndihmës Kuzhinier/e

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon në përgatitjen e të gjitha llojeve të ushqimit në bazë të porosive;
 • Merr iniciativa për përgatitjen e specialiteteve të reja të ushqimeve;
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

 1. Punonjese në kuzhinë/e (Enëlarese,sallatere ,pastruese,serviruese,Embëltoriste)

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit për këto pozita mund të aplikojnë ku së bashku me Aplikacionin, të bashkëngjitni CV-në dhe dokumentet tjera mbështetëse, t’i dërgojnë përmes formës elektronike;
 • Aplikacionet mund të dorëzohen dhe në e-mail: aplikobenidona@hotmail.com (tel: 044 508 507) në subject të ceket: Emri Mbiemri, Pozita dhe Qytetin për në të cilën aplikoni;
 • Afati për aplikim do të jetë nga data 31.01.2023 deri më 15.02. 2023,  (15 ditë).

VËREJTJE: Dokumente e pakompletuara, dhe dokumente të cilat nuk plotësohen sipas specifikave të lartcekura nuk do të trajtohen. Vetëm kandidatët/et të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të ftohen

Aplikacioni per punesim

 

Shikime 4,671
Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 15/02/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet