1
PREMIUM

Drejtor Ekzekutiv

Ruaj
Federata e Auto Sporteve te Kosoves (FASK)
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Federata e Auto Sporteve te Kosoves (FASK) shpallë konkurs për plotësimin e vendeve

të lira të punës, si vijon:

 • Drejtor Ekzekutiv (1)

Kualifikimet e nevojshme

 • Përvojë si drejtor ekzekutiv ose në pozita të tjera menaxheriale, minimum 2 vite
 • Të ketë të përfunduar nivelin bachelor të studimeve, preferueshëm në fushën e Menaxhmentit
 • Njohuri adekuate kompjuterike;
 • Përvojë në zhvillimin e strategjive dhe planeve
 • Aftësi të shkëlqyera të financave dhe raportimit të performancës financiare
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe aftësi të folurit publik
 • Njohja e gjuhës angleze
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës
 • Aftësi për të punuar nën presion
 • Një mendje analitike e aftë për të zgjidhur problemet
 • Aftësi të shkëlqyera organizimi dhe lidershipi

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Të ekzekutoj vendimet e bordit, ti përmbahet dhe të zbatoj planin strategjik të FASK,
 • Të udhëheq afarizmin e FASK,
 • Të organizon dhe udhëheq me procesin e punës,
 • Përgatitë pasqyrat vjetore të kontabilitetit dhe raportet mbi aktivitetet,
 • Propozon vendimet të cilat i nxjerr bordi,
 • Propozon organizimin e brendshëm të Federatës,
 • I pranon në punë dhe iu shkëput kontratën e punës punëmarrësve,
 • Vendos mbi sistemimin e punëmarrësve në vende pune,
 • Kujdeset për ligjshmerinë e punës në Federatë
 • Vendos mbi procedurat disiplinore të të punësuarve,
 • Kryen edhe punë të tjera në harmoni me ligjin,statutin dhe vendimet e bordit.
 • Përgjegjës për komunikimin në mënyrë efektive me Bordin dhe sigurimi në kohë dhe në mënyrë të saktë, i të gjitha informatave të nevojshme që Bordi të funksionojë si duhet dhe të marrë vendime të informuara.
 • Përgjegjës për planifikimin strategjik për të siguruar që FASK mund ta përmbushë me sukses misionin i tij në të ardhmen.
 • Përgjegjës për rritjen e imazhit të FASK duke qenë aktiv dhe të dukshme në komunitet dhe duke punuar ngushtë me organizata të tjera profesionale.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në në e-mailin info@fask-ks.org

Konkursi mbetet i hapur deri më datë 24.02.2023

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet