1

Mësues/e, Mirëmbajtëse

Ruaj
MindBulb Education
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mindbulb Education është në kërkim të kandidatëve për pozitat e mëposhtme:

 • Mësuese për qëndrim ditor për nxënësit e klasave 1-5 dhe 6-9.
 • Mësuese për mësim plotësues për nxënësit e klasave 1-5 dhe 6-9.
 • Mirëmbajtëse.

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

Përgjegjësitë kryesore për mësuese të qëndrimit ditor:

 • Përkujdesje për nxënësit e klasave 1-5 dhe 6-9.
 • Asistimi i nxënësve me detyrat e shtëpisë dhe përgaditja e planeve dhe materialeve mësimore.
 • Planifikimi dhe zhvillimi i aktiviteteve argëtuese dhe edukative.
 • Udhëzimi dhe monitorimi i nxënësve në përdorimin e materialeve dhe pajisjeve mësimore ndër të tjera.
 • Ruajtja e disiplinës në përputhje me rregullat dhe sistemet disiplinore të shkollës.
 • Menaxhimi i sigurisë shëndetsore të nxënësve.
 • Mbajtja dhe përditësimi i shënimeve të sakta dhe të rregullta.
 • Vëzhgimi dhe vlerësimi i performancës dhe zhvillimit të nxënësit.
 • Bashkëpunimi me mësimdhënës të tjerë, prindër dhe palë të interesuara si dhe marrja pjesë në takime të rregullta.

Përgjegjësitë kryesore për mësuese të mësimit plotësues:

 • Asistimi i nxënësve të klasës 1-5 dhe 6-9 në përfundimin e detyrave të shtëpisë.
 • Planifikimi dhe përgaditja e planeve mësimore si dhe e materialeve mësimore të cilat mundësojnë mësimin aktiv.
 • Zhvillimi i njësive mësimore në mënyrë kreative dhe lehtë të kuptueshme.
 • Udhëzimi dhe monitorimi i nxënësve në përdorimin e materialeve dhe pajisjeve mësimore.
 • Ruajtja e disiplinës në përputhje me rregullat dhe sistemet disiplinore të shkollës.
 • Mbajtja dhe përditësimi i shënimeve të sakta dhe të rregullta mbi përparimin dhe zhvillimin e nxënësve.
 • Sigurimi i një larmie materialesh dhe burimesh mësimore për përdorim në aktivitetet edukative.
 • Vëzhgimi dhe vlerësimi i performancës dhe zhvillimit të nxënësit.
 • Caktimi dhe vlerësimi i punës në klasë, detyrave të shtëpisë dhe testeve.
 • Bashkëpunimi me mësimdhënës të tjerë, prindër dhe palë të interesuara si dhe marrja pjesë në takime të rregullta.

Përgjegjësitë kryesore për mirëmbajtëse:

 • Pastrimi i hapesirave të përcaktuara të objektit (pluhurimi, fshirja, pastrimi me korrent, pastrimi i banjove etj.)
 • Njoftimi i menaxhmentin për defekte ose nevoja për riparime.

KËRKESAT E PROFILIT:

Kërkesat e profilit për mësuese të qëndrimit ditor dhe mësimit plotësues

 • Diplomë universitare në fushë relevante me pozitën në fjalë.
 • Përvoj pune në edukim për së paku dy (2) vite.
 • Njohuri të shkëlqyera në lëndën e gjuhës shqipe dhe matematikës për ciklin 1-9.
 • Aftësi të shkëlqyera menaxhuese.
 • Energji pozitive, ambicie dhe pasion për punën
 • Kreativ/e
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe ndërveprimi.
 • Njohuritë në gjuhën angleze janë bonus.

Kërkesat e profilit për mirëmbatjëse:

 • Të ketë përvojë pune në mirëmbajtje.
 • Të ketë njohuri elementare për kimikatet dhe materialet e pastrimit.
 • Energjike
 • Bashkëpunuese
 • Detajiste

PËR APLIKIME:

 • Dërgoni CV-n dhe letrën motivuese në info@mindbulbedu.com

Në subjekt shënoni titullin e pozitës në të cilën aplikoni. Data e fundit për aplikim është 31/01/2023.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet