1
PREMIUM

Trajnim për Bazat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Ruaj
Mercurius Consulting
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Trajnim për Bazat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Fundamentals of Human Resources- Shkurt 2023

Mercurius Consulting po rifillon fazën e trajnimeve nga muaji Shkurt 2023 për Bazat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore – HR1, i cili tashmë është zyrtarisht i hapur për aplikim. Përgjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të marrin njohuri rreth procedurave, specifikave, shkathtësive, aspektit ligjor në saje të mbarëvajtjes së punës në departamentin e Burimeve Njerëzore.

Ky trajnim i dedikohet të gjithë atyre pjesëmarrësve potencialë, të cilët planifikojnë apo aktualisht merren me burime njerëzore në cilësinë e Asistentit, Menaxherit apo edhe Rekrutuesit në kompani të ndryshme. Njohuritë që do të merren do të ndihmojnë për avancimin në pozitë apo për zhvillimin e kapaciteteve personale dhe profesionale afatgjatë.

Objektivat e trajnimit:

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të arrijnë të fitojnë:

 • Njohuri mbi procesin e rekrutimit, vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve të përshtatshëm.
 • Njohuri rreth aktualiteteve të tregut të punës, rëndësisë dhe llojeve të motivimit për punëtorët përmes bashkëbisedimit.
 • Njohuri mbi shkathtësitë rreth pyetjeve të duhura përgjatë intervistës, llojeve të testimit dhe negocimeve të ofertës për punëtorët potencialë.
 • Njohuri mbi krijimin e kanaleve të shëndosha të komunikimit në mes të punëtorëve dhe punëdhënësve.
 • Njohuri mbi procedurat ligjore, me të cilat ballafaqohet një profesionist i HR në vendin e punës.
 • Do të kuptojnë sistemet e vlerësimit dhe menaxhimit të performancës nga kompanitë vendore dhe ato ndërkombëtare.
 • Do të kuptojnë rëndësinë e motivimit dhe onboarding të punëtorëve, si dhe do të njoftohen me këto specifika nga shembuj të kompanive lokale.

Temat e trajnimit:

Trajnimi përmban temat me komponentët e mëposhtëm:

 1. Arsyet që punëtorët vendosin të largohen nga vendi i punës (Hyrje).
 2. Njohuri me konceptet themelore të burimeve njerëzore, menaxhimit të talenteve dhe mbajtjes së punëtorëve.
 3. Procedura e rekrutimit.
 4. Llojet e testimeve përgjatë intervistave, marrja e vendimit dhe negocimi i ofertës.
 5. Krijimi i një performance të lartë punuese.
 6. Vlerësimi dhe menaxhimi i performancës.
 7. Mënyrat e angazhimit të kompanive ndërkombëtare për mbajtjen e fuqisë punëtore.
 8. Rëndësia e dhënies së feedback-ut dhe menaxhimit të performancës.
 9. Shkathtësitë e komunikimit për të shkëmbyer feedback ndërkolegial.
 10. Katër metodat për shkëmbimin e feedback-ut dhe Planifikimi i Performancës.
 11. Kontratat e Punës dhe Anekset Shtesë.
 12. Akti i Brendshëm i Punëdhënësit dhe Rregullorja e Komisionit Disiplinor.
 13. Vendimet për Pushime. Vendimet për Pushime.

Orari dhe koha e trajnimit:

Trajnimi do të zgjasë 5 ditë. Duke filluar nga data 6 Shkurt deri me 16 Shkurt. Ora: 17:30-20:00 (2h30min).

Vendi i Trajnimit:

Në lokalet e Mercurius Consulting në Prishtinë. Adresa: Rr. Mbreti Justinian Lokali 36, Kati 2, Prishtinë, Kosovë. www.mercurius.co Tel: +383 45 111 151

Çmimi i Trajnimit:

Kushton 199* Euro me TVSH. Pas aplikimit tuaj përmes formës më poshtë ju dërgohen përmes email-it udhëzimet për pagesë.

        *Early Bird Offer: Ata të cilët kryejnë pagesën deri më datën 02 Shkurt 2023 përfitojnë -20% zbritje nga cmimi i trajnimit nga 199€ në 159€.

Në fund të trajnimit në fjalë çdo pjesëmarrës do të pajiset me certifikatë pjesëmarrjeje.

👣Nxitoni, vendet janë të limituara.

Aplikimi juaj do të konsiderohet i suksesshëm në momentin që kryhet pagesa.

Biografia e Trajnerit, Shkumbin Ibraimi.

Shkumbin Ibraimi, është Specialist i Burimeve Njerëzore dhe Motivator, ku u ndihmon punonjësve t`i përmirësojnë vlerat e tyre, duke ngritur aftësitë për të arritur objektivat. Ka mbaruar studimet në Juridik dhe ka ndjekur certifikimet në menaxhimin e projekteve.

Me mbi 15 vite përvojë menaxheriale të nivelit të lartë, ka punuar në cilësinë e Menaxherit të Burimeve Njerëzore për 5 vite në “CACTTUS”, një ndër kompanitë më të mëdha kosovare në fushën e TIK-ut. Me pas për 2 vite ka punuar në ndërmarrjet për shitje me pakicë “Meridian Express” dhe “Albi Group” në cilësinë e Menaxherit të BNJ dhe Trajner. Gjithashtu është i certifikuar si Auditor i Brendshëm për ISO 9002 dhe ISO 27001.

Tani është Partner Menaxhues dhe Drejtor Ekzekutiv i Mercurius Consulting, kompani e cila është e specializuar për t'u ndihmuar bizneseve në rritje e kapaciteteve njerëzore, duke u ofruar shërbime konsulente në fushën e Rekrutimit dhe Përzgjedhjes së Stafit, HR Outsourcing, Trajnim dhe Motivim, Lidershipit dhe Menaxhmentit.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet