1

Koordinator i Degës

Ruaj
Credica LLC
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 
Credica LLC si rezultat i zgjerimit të aktivitetit të saj kërkon kandidatë të motivuar të aplikojnë për pozitën:
 
• Koordinator i Degës
 
(Mitrovicë)
 
Përgjegjësitë kryesore:
 • Të koordinoj, përkrahë dhe motivoj kolegët e degës;
 • Të planifikoj dhe koordinoj vizitat te klientët bashkë me kolegët e degës;
 • Të komunikoj në mënyrë efektive me menaxhmentin e lartë duke shkëmbyer informata për praktikat me efektive, mundësitë për zhvillimin dhe nevojat e kompanisë;
 • Të adresojë në mënyrë të shpejtë ankesat e klientëve dhe të kolegëve;
 • Të menaxhoj degën në mënyrë të ndershme duke zbatuar standarde te larta etike;
 • Përgjegjës për gjithë inventarin e degës duke përfshirë edhe veturën;
 • Të kontaktoj dhe menaxhoj në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
 • Të bëj vlerësimin e ekspozimeve kreditore jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe të propozoj zgjidhje adekuate;
 • Punë dhe detyra tjera të përcaktuara nga menaxhmenti i lartë.
 
Kërkesat për vendin e punës:
 • Diplomë Universitare (e preferuar në Juridik, Ekonomik, Administrim Biznesi ose të ngjashme);
 • Eksperiencë pune për 2 ose më shumë vite në kredidhënie, procedurën përmbarimore, mbledhjen e kredive jo-performuese, apo të ngjashme;
 • Aftësi të shquara komunikimi, organizative dhe analitike;
 • I/E dedikuar dhe vetëmotivuar për sukses;
 • Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office dhe/ ose aplikacioneve tjera;
 • Të posedoj patentë shoferi të kategorisë “B”.
 
Të dhënat:
Pozitat:                     Koordinator i Degës.
Vendndodhja:          Mitrovicë;
Udhëtime pune:      Po, brenda vendit;
Kontrata:                  Sipas Ligjit të Punës;
Paga:                         Konkurruese;
Aplikimet mbyllen:  2 Shkurt 2023
 
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në dhe dokumentet tjera përcjellëse në e-mail adresën:
 
hr@credica.org
 
Vetëm aplikacionet e pranuara përmes e-mail adresës së lartpërmendur do të merren parasysh. Duke ju falënderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet