Zyrtar Ligjor, Zyrtar për mbledhjen e kredive jo-performuese

Credica LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Credica LLC si rezultat i zgjerimit të aktivitetit të saj kërkon kandidatë të motivuar të aplikojnë për pozitat:

 • Zyrtar Ligjor

Prishtinë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë

 • Zyrtar për mbledhjen e kredive jo-performuese

Prishtinë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë

Përgjegjësitë kryesore për:

Zyrtarë Ligjor:

 • Të kontaktoj dhe menaxhoj në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
 • Të përfaqësoj kompaninë në lidhje me klientët në procedurë përmbarimore dhe/ apo civile;
 • Të përgatit raporte të rregullta në lidhje me aktivitetet rreth klientëve në portfolio të saj/ tij;
 • Të filloj procedurën përmbarimore ndaj klientëve jo-performues pranë Përmbaruesëve Privat dhe Gjykatave.

Zyrtarë për Mbledhjen e Kredive jo-performuese:

 • Të kontaktoj dhe menaxhoj në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
 • Të bëj vizita të rregullta në terren te klientët dhe organet e përmbarimit të përcaktuar në portfolion e saj/tij;
 • Të bëj vlerësimin e ekspozimeve kreditore jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe të propozoj zgjidhje adekuate.

Kërkesat për vendin e punës:

Zyrtarët Ligjor

 • Diplomë universitare ose vitin e fundit në Juridik;
 • Eksperiencë pune në procedurën përmbarimore, mbledhjen e kredive jo-performuese, kredidhënie apo të ngjashme përbën avantazh.

Zyrtarët për Mbledhjen e Kredive jo-performuese

 • Diplomë Universitare (e preferuar në Juridik, Ekonomik, Administrim Biznesi ose të ngjashme);
 • Eksperiencë pune apo punë praktike në kredidhënie, procedurën përmbarimore, mbledhjen e kredive jo-performuese, apo të ngjashme.

Per të dy pozicionet

 • Aftësi të shquara komunikimi, organizative dhe analitike;
 • I/E dedikuar dhe vetëmotivuar për sukses;
 • Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office (posaçërisht Excel dhe Word);
 • Të posedoj Patentë Shofer kategorinë “B”.

Të dhënat:

Pozitat:                              Zyrtar për mbledhjen e kredive jo-performuese; Zyrtar Ligjor;

Vendndodhja:                 Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjilan, Mitrovice;

Kontrata:                           Sipas Ligjit të Punës;

Aplikimet mbyllen:      2 Shkurt 2023.

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në dhe dokumentet tjera përcjellëse në e-mail adresën:

hr@credica.org

Vetëm aplikacionet e pranuara përmes e-mail adresës së lartpërmendur do të merren parasysh. Duke ju falënderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shikime 1,943
Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 02/02/23 (6 ditë)
Orari Full Time
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management