Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS

Lokacioni: Ferizaj

Përshkrimi

Kompania OXA-Group me seli në Ferizaj, është në kërkim të personave entuziast dhe kreativ për plotësimin e pozitës:

Menaxher i Ekipit të Sigurimit Fizik (1 pozitë)

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Menaxhon ekipin e sigurimit fizik të qendrës tregtare dhe fabrikave;
 • Monitoron aktivisht në terren ekipin e sigurimit, pikat e qëndrimit dhe rregullat procedurale që duhen ndjekur në detyrë;
 • Sigurohet që ekipi i sigurimit fizik, çdo ditë është duke respektuar kodin e mirësjelljes, kodin e veshjes (uniformën) dhe paraqitjen fizike sipas procedurave të kompanisë;
 • Monitoron në mënyrë aktive kamerat e sigurisë CCTV;
 • Kontrollon kualitetin e punës, me plan paraprak por edhe në mënyrë “ad-hoc” në të gjitha oraret e punës, përfshirë ndërrimin e natës.
 • Përpilon dhe dërgon raporte sipas kërkesës së menaxhmentit tek mbikqyrësi direkt;
 • Përcjell dhe mirëmban frekuencën e servisimit të aparateve kundër zjarrit në kuadër të zyrave, qendrës tregtare dhe fabrikave;
 • Organizon ekipin sipas nevojave të qendrës tregtare dhe kërkesave të menaxhmentit të qendrës “OCM International”
 • Mbështet organizimin në terren, në raste të eventeve të ndryshme në kuadër të qendrës tregtare;
 • Identifikon dhe organizon trajnime të nevojshme për ekipin, me qëllim të ngritjes së cilësisë në sigurimin fizik;
 • Menaxhon dhe aplikon masat preventive përmes ekipit të sigurimit, në aspektin e sigurisë dhe shëndetit në punë;
 • Si dhe detyra të tjera që kërkohen nga menaxhmenti të lidhura me natyrën e punës

Kualifikimet dhe përvoja:

 • Diplomë universitare në fushat relevante, e preferueshme;
 • Përvojë pune në fushën e sigurimit fizik, sigurisë dhe shëndetit në punë, apo përgjegjësi të ngjashme në ambiente ndërkombëtare ose ushtarake do të konsiderohen përparësi;
 • Njohja e gjuhës angleze obligative, së paku niveli B2;
 • Të ketë etikë të lartë dhe paraqitje profesionale në punë;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese në të shkruar dhe në të folur ;
 • Të ketë aftësi organizative të menaxhimit të kohës përballimit të presionit dhe caktimit të prioriteteve në punë;
 • Të jetë i përgjegjshëm në punë;
 • Të kenë vetë iniciativë dhe aftësi për të punuar në mënyrë individuale dhe në grup.

Si te aplikoni

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimin e tyre në formë të CV-së dhe çertifikime të ndërlidhura me kërkesat e punës, në adresën elektronike: hr@oxa-group.com, duke cekur pozitën në subjekt.

Konkursi mbetet i hapur deri më 31.01.2023.

Shikime 1,696
Kategoria Menaxhment
Skadon 31/01/23 (4 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Ferizaj
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management