1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Konkurs pune

Kompania OXA-GROUP me seli në Ferizaj për nevojat e e saja, hap konkurs për:

“Zyrtar/e të Resurseve Njerëzore”

Detyrat dhe përgjegjësitë e vendit të punës:

 • Inicon, përpilon dhe menaxhon konkurse të punës sipas nevojave të kompanisë;
 • Asiston në selektimin kandidatëve dhe përgatit raporte të nevojshme për panelin intervistues në procesin e rekrutimit;
 • Menaxhon pushimet vjetore dhe pushimet e tjera të gjithë stafit në kompanitë e grupit;
 • Përgatit komunikata, vërtetime dhe shkresa të tjera lidhur me detyrat e Burimeve Njerëzore;
 • Asiston zyrtarët e tjerë të Burimeve Njerëzore në detyrat e përditshme;
 • Kalkulon orët e punës për punonjësit në prodhim dhe gjeneron të dhënat financiare për procesim të pagave;
 • Asiston në validimin e listës së pagave mujore në bashkëpunim me palët relevante;
 • Inicon propozime për përmirësim të proceseve në HR dhe ngritje të kualitetit të përgjithshëm në cilësitë profesionale të stafit;
 • Dizajnon dhe implementon mekanizma dhe Indikatorë Kyç të Performancës (KPI) për ngritjen e nivelit të cilësisë dhe efiçiencës në prodhim, por edhe pozita të tjera administrative e menaxheriale.
 • Pranon kërkesat e punonjësve dhe adreson e avokon sfidat dhe problemet e tyre në punë;
 • Asiston në mbarëvajtjen e marrëdhënieve ndërnjerëzore në ambientet e punës, duke u siguruar që komunikimi e trajtimi ndërmjet pjesëtarëve të ekipit punues, zhvillohet me respekt të ndërsjellë;
 • Bashkëpunon me departamentet e tjera relevante për çështjet e Burimeve Njerëzore, si Departamenti i Financave dhe Administratës, Departamenti i Shitjes dhe Operacioneve, Departamenti i Marketingut.
 • Si dhe detyra tjera të lidhura me natyrën e punës.

Kushtet për aplikim:

 • Niveli i arsimimit të paktën bachelor në fushat relevante si: Administrim Biznesi, Ekonomi, HR apo drejtime të ngjashme. Niveli master, cilësohet si përparësi;
 • Përvojë pune të paktën 1 vit në pozicione të ndërlidhura me administrim, HR apo asistencë në zyre me përgjegjësi të ngjashme;
 • Njohuri të larta të gjuhës angleze së paku niveli B1+, njohja e gjuhëve tjera do të konsiderohet përparësi;
 • Njohuri të avancuar të punës me kompjuter sidomos njohuri të paketës Microsoft Office;
 • Aftësi për menaxhim të kohës dhe punës nën presion;
 • Aftësi dhe fleksibilitet për të punuar dhe bashkëpunuar me ekipin;
 • Të ketë histori të pastër penale.

Çka ofron kompania:

 • Përkrahje për zhvillim dhe ngritje profesionale;
 • Zgjerim i përvojës dhe diversitet në industri të ndryshme;
 • Pagë atraktive;

Të gjithë të interesuarit për të aplikuar;

Si të aplikoni:

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimin e tyre në formë të CV-së në adresën elektronike:

hr@oxa-group.com, me titull në subjekt: Zyrtar i Burimeve Njerëzore.

Preferohen kandidatë me vendbanim nga Komuna e Ferizajt, ndërsa vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të ftohen në intervistë. Çdo informatë tjetër që dërgoni si Letër motivuese,referencë,çertifikata të trajnimeve, punime të ndryshme , do të merren parasysh.

Afati fundit për aplikim është data 31/01/2023

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet