1
PREMIUM PLUS

Teknik i Ndërtimtarisë (6) (Kazakistan)

Ruaj
Shield Recruitment&HR
Follow
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Shield Recruitment & HR kërkon Teknik i Ndërtimtarisë (6 gjashtë vende pune) për klientin e saj, kompani e njohur ndërkombëtare në fushën e ndërtimit me seli në Kazakhstan.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ndjekë zbatimin e punimeve në të gjitha lamitë dhe fazat e realizimit të tyre në terrenin e objektit/objekteve në punishte;
 • Kryenë menaxhimin e burimeve njerëzore, materiale dhe financiare gjatë zbatimit të punimeve përkatëse në punishte;
 • Të zbërthejë dhe zbatojë planorganizimin e punimeve në punishte;
 • Të vlerësojë nevojat që lindin në punishte dhe të kooordinohet me inxhinierin kompetent;
 • Të mbikëqyrë mbarëvajtjen e pozicioneve të punës së punëtorëve në punishte, duke i raportuar për gjendjen reale inxhinierit/arkitektit kompetent;
 • Përgatitjen e raporteve javore me vizatime, fotografi apo dëshmi të tjera;
 • Mbikëqyrë mirëmbajtjen e instrumenteve, veglave, pajisjeve dhe materialeve të punës në mjediset përkatëse;
 • Zbaton rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit;
 • Kryerjen e saktë të veprimeve kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë;
 • Zbaton parimet e etikës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij profesionale pёrkatёse;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;
 • Detyrat dhe përgjegjësitë e lartë shënuara janë indikative.

Kualifikimet:

 • Shkolla e mesme profesionale e ndërtimtarisë;
 • Së paku 3 vite përvojë punë fushën e ndërtimtarisë në punishte;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të punes në ekip;
 • Vetë-motivim dhe gatishmëri për të marrë përgjegjesi;
 • Aftësi të mira organizative;
 • Kualifikimet e lartë shënuar janë indikative.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë dokumentacionin e kërkuar në e-mail adresën: recruitment@shieldbrokers.com deri me datë 06/02/2023 apo të dorëzoj fizikisht në zyrën e kompanisë Shield Recruitment&HR sh.p.k. në adresën e kompanisë Rr. Aziz Abrashi  Nr.140 Prishtinë zona  Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë çdo ditë pune prej orës 08:00 - 16:00.

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohen.

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet