1
PREMIUM PLUS

Menaxher i Projektit (Kazakistan)

Ruaj
Shield Recruitment&HR
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Shield Recruitment & HR kërkon (1 një vende pune) për klientin e saj, kompani e njohur ndërkombëtare në fushën e ndërtimit me seli në Kazakhstan.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përcakton dhe qartëson fushëveprimin e projektit. Zhvillon planin e projektit;
 • Zhvillon programin e projektit;
 • Përcakton strukturën organizative të ekipit të projektit;
 • Manaxhimi i suksesshëm i projektit/eve duke sjellë efektivitet në kosto, cilësi dhe afat të lëvrimit;
 • Përgjegjës për planifikimin, mbarvajtjen dhe menaxhimin financiar te projekteve;
 • Menaxhon të gjitha aspektet e projektit (Riskun, Problemet, Kualitetin, Komunikimin, Ndryshimet);
 • Koordinon të gjitha aktivitetet në të gjitha funksionet e ndryshme organizative;
 • Motivon anëtarët e ekipit të projektit;
 • Analizon dhe raporton rreth implementimit të projektit;
 • Menaxhon dhe koordinon punët e punonjëseve të projektit.
 • Efikasitet në implementimin e të gjitha aktiviteteve në kuadër të projektit;
 • Përcjellje të pagesave dhe menaxhim të buxhetit;
 • Përgatitje dhe finalizim të të gjitha raporteve që parasheh projekti, në baza të rregullta;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;
 • Detyrat dhe përgjegjësitë e lartë shënuara janë indikative.

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare;
 • Mbi 5 vite përvojë punë si Projekt Menaxher;
 • Njohuri të thella profesionale, si dhe aftësi të shkëlqyeshme hulumtuese, analitike dhe organizative;
 • Njohuri pune të programeve kompjuterike (Microsoft office, ArchiCAD, Projekte Profesionale etj);
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të punes në ekip;
 • Vetë-motivim dhe gatishmëri për të marrë përgjegjesi;
 • Aftësi të mira organizative;
 • Aftësi për punë nën presion të kohës;
 • Kualifikimet e lartë shënuar janë indikative.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë dokumentacionin e kërkuar në e-mail adresën: recruitment@shieldbrokers.com deri me datë 06/02/2023 apo të dorëzoj fizikisht në zyrën e kompanisë Shield Recruitment&HR sh.p.k. në adresën e kompanisë Rr. Aziz Abrashi  Nr.140 Prishtinë zona  Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë çdo ditë pune prej orës 08:00 - 16:00.

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohen.

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet