Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

APLIKIM PËR PUNË

Emri i Kompanisë: NOVUS SHPK

Pozita:  Zyrtar/e i/e Financave - Junior

Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë: Zyrtar i Financave  

Lokacioni: Prishtinë

NOVUS është duke kërkuar për një:  Zyrtar i financave - Junior. Kandidati i suksesshëm pritet të punojë me kohë të plotë, në projekte të kompanisë që janë aktualisht në zhvillim, si dhe në projekte të reja.

PËRSHKRIMI I PUNËVE:

 • Bën regjistrimin e faturave të blerjeve vendore dhe importeve;
 • Bën lëshimin e faturave të shitjes në sistem në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe ligjet e tjera të zbatueshme;
 • Bën regjistrimin dhe konsolidimin e arkës;
 • Mirëmban dokumentacionin financiarë në bazë të kërkesave ligjore;
 • Ndihmon në përgatitje të librave tregtarë, konfirmimi i tyre me dokumentacion mbështetës si dhe raportimi i çështjeve me rëndësi;
 • Bën përgatitijen dhe menaxhimin e llogarive të arkëtueshme dhe të pagueshme;
 • Njohuri bazë për planifikim financiar;
 • Njohuri për krijimin e raporteve të ndryshme sipas kërkesës së menaxhmentit;
 • Është pikë kryesore kontakti për departamentet e kompanisë dhe palët e treta për çështje financiare dhe kontabël;
 • Ndihmon kompaninë e kontraktuar në punët kontabël të mbylljes së muajit dhe mbylljes së vitit fiskal;
 • Ndihmon nga ana teknike me informacion dhe dokumente të kërkuara nga klientet;
 • Sipas nevojes mbështet me dokumente administrative mbikqyrësin;
 • Raporton tek mbikqyresi i drejtëpërdrejtë.
 • Kryen punë të tjera sipas kërkesës së mbikqyrësit dhe stafi menaxhues.

Kualifikimet dhe kompetencat kyçe të nevojshme:

 • Diplomë e nivelit Bachelor, i preferueshëm drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet mirëpo në rastet kur kjo mungon, kompensohet me vitet e eksperiencës, apo referencat pozitive nga punëdhënësi i mëparshëm;
 • Preferohet të jetë student në SCAAK;
 • Përvojë pune së paku 1 vit ne fushën e financave apo të ngjashme;
 • Njohuri në programin QuicBooks;
 • Njohuri të shëklqyeshme rreth pakos Microsoft Office;
 • Përmbushja e detyrave në afat dhe me përgjegjësi;
 • Aftësi që t’i përshtatet dinamikës dhe mënyrës së punës;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikative, organizative, kujdes i shtuar në detaje;
 • Nivel i lartë i maturisë dhe përgjegjësisë;
 • Përmbush detyrat në afat dhe me përgjegjësi edhe ne momentet kur niveli i stresit dhe presioni është me i lartë;
 • Njohuri  të gjuhës angleze.

Nëse jeni të interesuar, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj, (si dhe çdo informacion tjetër që ju e konsideroni të rëndësishëm) në e-mailin hr@novus.consulting duke deklaruar qartë pozitën për të cilën po aplikoni. Afati i fundit për dërgimin CV-se tuaj për këtë pozitë të hapur është deri më 10 Shkurt 2023.

Shikime 3,578
Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 10/02/23 (14 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management