1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendeve të punës:

Koordinator/e i/e Departamentit të Burimeve Njerëzore

 • Departamentin e Burimeve Njerëzore (1 vend pune)

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Përgjegjës/e për organizimin dhe koordinimin e punëve në Departamentin e Burimeve Njerëzore;
 • Përgjegjës/e për shqyrtimin e rekomandimeve të daluara nga raportet e auditimit;
 • Përgjegjës/e për organizimin e Komiteteve të Personelit, implementimin e vendimeve të dalura nga këto komitete si dhe mbajtjen e minutave të takimeve;
 • Përgjegjës për prcesin e rekrutimin e punëtorëve të rinjë;
 • Analizon dhe propozon ndryshimet/plotesimin përshkrimeve të vendeve të punës punetoreve konform Strukturës Organizavte Bankes.
 • Merr pjesë në Hartimin dhe implementimin e Politikave dhe Procedurave të Departamentit Burimeve Njerëzore, konform ligjeve në fuqi;
 • Merr pjesë në planifikimin e buxhetit vjetor;
 • Mbikëqyrë mbarëvajtjen e punëve administrative të Departamentit të Burimeve Njerëzore;
 • Vendimmarrje konstruktive për të gjitha rastet që janë në mos përputhje me procedurat e Bankës;
 • Përgatitë dokumentacionin e nevojshëm për kalkulimin e pagave dhe bonuseve;
 • Përllogaritë pagat dhe kompensimet e tjera personale për punëtoret e Bankës dhe lansimin e tyre;
 • Hulumton dhe implementon programe të ndryshme për shpërblimin dhe motivimin e punëtorëve;
 • Mbikëqyrë procesin e planit për zhvillimin profesional si dhe propozime kreative për motivimin e punëtorëve;
 • Mbikëqyrë procesin e mirëmbajtjes dhe azhurimit të dosjeve fizike si dhe të të dhënave personale të punëtorëve në sistem;
 • Mbikqyre procesin e vlersimit perfoamces vejtor Mbo-te;
 • Mirëmban të dhëna historike për stafin, të kaluarën dhe të tashmen;
 • Përgatitjen e raporteve të ndryshme për staf të cila kërkohen nga Departamentet;
 • Përgjegjës për mirëmbajtjen dhe sistemimin/fajllimin e dokumenteve përkatëse në baza ditore;
 • Raportim me kohë i incidenteve eventuale të riskut operacional konform procedurave në fuqil;
 • Raporton Departamentin përkatës në rast të dyshimeve/zbulimeve lidhur me ndonjë parregullsi që mund të ndodhin në lidhje me proceset e punës apo mos zbatimin e politikave dhe procedurave;
 • Përmbush objektivat, zbaton dhe respekton Politikat, Procedurat dhe të gjitha aktet e aplikueshme në Bankën Ekonomike:
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kualifikimet ;

 • Fakulteti Ekonomik, Juridik;
 • Mbi 5 vite përvojë pune në Burime Njerëzore, në industrinë bankare, avantazh i theksuar ;
 • Njohja e Gjuhës Angleze;
 • Njohuri të punës me kompjuterë dhe programeve Microsoft (office 365, excel,power point etj);
 • Aftësi të forta komunikimi.

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com

Afati i aplikimit është deri më datë 16 Dhjetor 2022 ora 16:00.

Shikime 2,595
Kategoria Banka
Skadon 16/12/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management