1

Praktikant në Departamentin e Arkëtimit të Kredive në Vonesë në Zyren Qendrore (Alb/Eng)

Ruaj
TEB Banka
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

TEB një ndër bankat më me renome në mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të

Kosovë është pjesë e brendit të mirënjohur bankar në Turqi e BNP Paribas.

TEB po kërkon Praktikant në Departamentin e Arkëtimit të Kredive në Vonesë në Zyren Qendrore

Përgjegjësitë:

 • Menaxhimi i ekspozimeve të kredive me probleme në portofolin e tij/saj
 • Përgatit raporte me shkrim në lidhje me performance e tij / saj
 • Kontakton klientët në vonesë.
 • Ofron informata të detajuar dhe profesionale dhe shpjegim të qartë për të gjith klientët në vonese rreth shumave që duhet paguar për kreditë në vonesë.
 • Analizoni nevojat e klientëve dhe i/e këshillon ata për rëndësinë e rregullsisë në pagesa
 • Mbledh borxhet e këqija dhe përcjell kreditë me probleme në menyrë për të maksimizuar përfitimin e bankës.
 • Zbaton planin e veprimit të vendosur nga Departamenti i Arkëtimit

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të jetë së paku në vitin e fundit të studimeve
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera të MS Office, posaqërisht të excel-it dhe Power Point
 • Të jetë analitik/e
 • Të kuptoj ekonominë, dinamikën e tregut dhe të produkteve kreditore
 • Të kuptoj Riskun Kreditor, dhe i/e gatshëm/e të punoj në analiza të detajuara dhe projekte.
 • Aftësi të shkëlqyera në të shkruar dhe folur të gjuhës angleze
 • Të ketë patent shofer

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 15.12.2022. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is a part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for an Intern in Collection Call Center Department in Head Office

Responsibilities:

 • Managing problem credit exposures in his/her portfolio
 • Prepares written reports regarding his/her performance
 • Contacts all clients in arrears.
 • Provide detailed, professional information and clear explanation to all clients in arrears regarding required payment amounts of loans in arrears.
 • Analyze the need of the client and advise the client for good repayment performance.
 • Implements action planes set by Collection Department

Qualifications required:

 • At least on last year of studies
 • Should possess excellent MS Office skills, especially Excel and PowerPoint
 • To have good analytical skills
 • Understanding of economy, market dynamics and credit products
 • Understanding Credit Risk, eager to work for detailed studies and projects
 • Good command of English Language in written and verbal
 • Driving License

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.comFor applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/Deadline for applying is 15.12.2022. Only short listed candidates will be contacted.

Shikime 1,542
Kategoria Banka
Skadon 15/12/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management