1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Këshilltar/e Personal/e për Klientë

 • Nëndega Drenas   (1 vend pune)

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Përgjegjës për arritjen e objektivave të përcaktuara nga banka në baza mujore dhe vjetore si: kredit individuale, kredit kartela, e-banking etj;
 • Tregon gatishmëri, efikasitet dhe mirësjellje duke ofruar çasje profesionale në raport me klientët;
 • Këshillon klientët në lidhje me produktet dhe shërbimet e bankës si: llogaritë, kursimet, kreditë, kartelat, transferet si dhe produkte tjera që janë në kuadër të bankës;
 • Kryen realizimin e trasnferave kombëtare dhe ndërkombëtare, bën hapjen e xhirollogarive rrjedhëse, kursimit, afatizimeve, konvertimin e valutave të huaja etj;
 • Në mënyrë të vazhdueshme krijon dhe mban marrëdhënie me klientët ekzistues dhe të rinjë;
 • Ofron shërbime fleksibile në mënyrë që t’i përshtatet kërkesave të klientëve që i janë caktuar në portfolion e tij/saj;
 • Monitoron në mënyrë të vazhdueshme produktet kreditore si: mbitërheqjet, kredit kartelat dhe kreditë që janë caktuar në portfolion e tij/saj;
 • Azhuron në mënyrë të vazhdueshme të dhënat për klientët përkatës;
 • Arkivon të gjithë dokumentacionin përkatës në mënyrë korrekte;
 • Përmbush objektivat, zbaton dhe respekton Politikat, Procedurat dhe të gjitha aktet e aplikueshme në Bankën Ekonomike;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra të tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kualifikimet ;

 • Fakultetin Ekonomik ose Administrim të Biznesit;
 • Njohuri të mira të produkteve bankare;
 • Së paku dy vite përvojë pune bankare në sektorin relevant;
 • Të jetë i/e gatshëm për punë në teren;
 • Nivel i pranueshëm i gjuhës angleze;
 • Aftësi të mira të menaxhimit të kohës dhe arritjes së objektivave;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikuese;

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com

Afati i aplikimit është deri më datë 12 Dhjetor 2022 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

 

Shikime 1,556
Kategoria Banka
Skadon 12/12/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Drenas
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management