1
PREMIUM
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

FTESE PER OFERTE

Institucioni Mikrofinanciar KosInvest fton kompanite te marrin pjese ne ofertim.

 Lenda e kontrates “Furnizim me Paisje te Teknologjise Informative – SERVER 1 cope sipas specifikacioneve te listuara:

10x2.5 SATA( 4X2.5 NVMe hybrig ) -DUAL 10 GIGABIT ETHERNET 750W 1+1 REDUNDANT
INTEL XEON 4310 PROCESSOR 122 CORE 2.1 GHz 18mb cASHE ( 120W)
4X16 GB PC4-25600 3200 MHz DDR4 ECC RDIMM
2X NODC PERSISENT MEMORY CURRECTLY SELECTED
4X 960 GB MICRON 5300 PRO SERIES 2.5 SATA GB/S SOLID STATE DRIVE
AOC-S3908L-H8IR-16DD SAS3/SATA-8PORT RAID CONTROLLER 8GB CASHE -PCIE 4.0X8
CACHEVAULT MODULE FOR BROADCOM 3908/3916 12GB/S SAS CONTROLLER
BORADCOM NEXTREME 1-GIGABIT ETHERNET NETWORK ADAPTER - PCIE 2.0X4 4XRJ45
DATACENTER MANAGEMENT PACKAGE
WINDOWS SERVER 2020


Garancioni 3-4 vite
Backup and Replicator
Backup & Replication Universal Subscription License.
Includes Enterprise Plus Edition features. 10 instance pack.


Virtual Machines
VMware vSphere Essentials Kit

  • Oferta e paraqitur sipas modelit te kompanise tuaj e cila duhet te jete e nenshkruar dhe e vulosur.

Dokumentet e nevojshme:

  • Kompania ofertuese duhet te bashkangjes dokumentacionin e nevojshem ligjor – çertifikaten e regjistrimit te biznesit dhe çertifikaten e numrit fiskal.
  • Te gjitha çmimet e ofruara nga ofertuesit, duhet te perfshijne te gjitha taksat e aplikueshme.
  •  Per çmimet te cilat nuk e kane te listuar TVSH-ne, do te nenkuptohet se vlera e TVSH-se eshte e perfshire brenda çmimit.
  •  Çmimet duhet te kuotohen ne Euro.
  • OJQ IMF Kosinvest ka te drejte qe te anuloj kerkesen dhe/ose te ndryshoj karakteristikat e tenderit dhe t’i ftoj serish kompanite qe te i sjellin prape ofertat tyre.
  • Dokumentacioni i pakompletuar nuk do te merret parasysh.

Data e fundit per dorezimin e ofertes se kompletuar eshte: 07.12.2022

Ofertat duhen te dorezohen ne pliko (zarf) te mbyllur dhe te shenuar: (furnizim me paisje te teknologjise informative-server) ne IMF KosInvest, rr. Lorenc Antoni nr.38 Prishtine çdo dite pune nga ora 09:00-15:00.

 Per çdo informat shtese mund te na kontaktoni ne email adresen kosinvest@wvi.org  ose ne numrin 038240664.

 

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management