1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Kosovski fond za kreditno jemstvo, u skladu sa članom 10. Zakona br. 05/L-057 o uspostavljanju Kosovskog fonda za kreditno jemstvo, objavljuje sledeći:

Konkurs za jednog (1) specijalistu za izveštavanje i upravljanje podacima

30/11/2022

Referentni broj: 01/2022

Opšti podaci

Kosovski fond za kreditno jemstvo (u daljem tekstu „KFKJ“) je nezavisno pravno lice osnovano relevantnim zakonom kako bi se olakšao pristup finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu sa ciljem stvaranja radnih mesta, povećanje domaće proizvodnje i onih usluga koje stvaraju dodatnu vrednost, unapređuju trgovinski bilans i povećavaju mogućnosti za finansiranje MMSP.

Opis radnih obaveza:

Od specijaliste za izveštavanje i upravljanje podacima se traži da podrži KFKJ u daljem unapređenju obima, blagovremenosti i kvaliteta izveštavanja od strane partnerskih banaka, usavršavanju internih procesa i pripremi izveštaje u oblasti kreditnog rizika i finansijskog sektora u celini.

KFKJ se u velikoj meri oslanja na izveštavanje partnerskih finansijskih institucija, te specijalista za izveštavanje daje podršku za stvaranje metodologije koja će omogućiti instituciji da otkrije greške u izveštavanju mnogo unapred. Na osnovu prirode posla, specijalista za izveštavanje i upravljanje podacima - predlaže automatizaciju i povećava efikasnost izveštavanja bez narušavanja kvaliteta podataka.

Specijalista za izveštavanje i upravljanje podacima zadužen je za sledeće poslove:

 • Odgovoran za osmišljavanje i opšte održavanje izveštajnog paketa institucije;
 • Analizira interne procese u oblasti izveštavanja i daje revidirani predlog koji ima za cilj povećanje kvaliteta izveštaja;  
 • Priprema izveštaje za interne i eksterne potrebe,
 • Pomaže u pripremi pokazatelja učinka koji bi se koristili za ocenjivanje učinka KFKJ, ili učinka finansijskog sektora na Kosovu; 
 • Doprinosi automatizaciji i digitalizaciji izveštavanja u instituciji;
 • Upravnicima saopštava rezultate analize podataka u pisanom i usmenom obliku;
 • Izlaže podatke kroz izveštaje, prezentacije i pakete za vizuelizaciju;
 • Obavlja druge poslove koje dodeli pretpostavljeni.

Kvalifikacije:

Specijalista za izveštavanje i upravljanje podacima mora da ispunjava sledeće uslove:

 • Fakultetska diploma u oblasti ekonomije ili statistike ili oblasti relevantnoj za zadatak;
 • Najmanje tri (3) godine relevantnog radnog iskustva u MIS-u ili drugim oblastima koje se odnose na izveštavanje i upravljanje podacima;
 • Poželjno je radno iskustvo u bankarskom sektoru ili oblastima vezanim za finansijski sektor.

Veštine i kompetencije koje će se ocenjivati kroz proces selekcije su sledeće:

 • Sposobnost korišćenja Microsoft Excel-a ili drugog relevantnog softvera koji se koristi za analizu podataka;
 • Sposobnost analize podataka i prenošenja informacija;
 • Sposobnost izrade analitičkih izveštaja i modela;
 • Dobre komunikacijske veštine i sposobnost za rad u timu;

Uslovi i trajanje

Specijalisti za izveštavanje i upravljanje podacima biće ponuđen ugovor od jedne (1) godine, koji će se obnavljati na godišnjem nivou i nalaziće se u sedištu KFKJ u Prištini. Ugovor se produžava na osnovu zadovoljavajućih rezultata ocene učinka.

Prijava:

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Biografija;
 • Diplome, uverenja i relevantna obuka;
 • Kontakti za preporuku od bivših poslodavaca.

Prijava je prihvatljiva samo ako se pošalje e-poštom na adresu recruitment@fondikgk.org a u predmetu e-pošte upisuje se sledeće: „Obrazac prijave: ime i prezime_ radno mesto“

Konkurs je otvoren do 14.12.2022. godine u 16.30 časova.

Napomena:

 • Razmatraju se samo prijave sa popunjenim dokumentima.
 • Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor!

Shikime 2,257
Kategoria Administratë
Skadon 14/12/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management