Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM PLUS
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Pozita: KONTABILIST

Lokacioni: Prishtinë 

PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 

 • Siguron mbarëvajtjen e funksionimit të Kontabilitetit të kompanisë . 
 • Organizon, koordinon dhe mbikëqyr punën e stafit të zyrës së Kontabilitetit;
 • Menaxhon dhe mbikëqyr çështjet tatimore të kompanisë në përputhje me legjislacionin përkatës të tatimeve në Kosovë;
 • Siguron udhëheqjen e praktikave të përshtatshme të Kontabilitetit konform kërkesave ligjore dhe praktikës së mirë profesionale; 
 • Kujdeset dhe mbikëqyr që të gjitha aktivitetet nga stafi i Kontabilitetit të jenë të përfunduara sipas Ligjit dhe legjislacioneve përkatëse;
 • Kryen edhe detyra tjera që i delegohen nga Udhëheqësi.

KËRKESAT DHE KUALIFIKIMET: 

 • Diplomë Universitare Bachelor, Fakulteti Ekonomik, drejtimi: Kontabilitet ose Financa;
 • Minimum 3 vite eksperiencë pune në Kontabilitet apo Financa;
 • Preferohet të jetë Teknik i Kontabilitetit apo ndjekës i këtyre kurseve: SHKCAK, ACCA;
 • Njohuri të mira për Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) dhe legjislacionin tatimor; 
 • Preferohet të ketë njohuri të gjuhës Angleze;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të MS Office;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit verbal dhe të shkruar; 
 • Aftësi të larta analitike dhe me vëmendje të mirë ndaj detajeve;
 • Aftësi për të deleguar detyra dhe për të kontolluar rezultatet e ekipit;
 • Të jetë person me integritet të lartë dhe të respektoj konfidencialitetin.

SI TË APLIKONI? 

Dërgoni aplikimin tuaj përmes adresës sonë të e-mailit: Financa@mamamantia.com  duke specifikuar në titull pozicionin për të cilin po aplikoni dhe duke bashkangjitur dokumentet e mëposhtme:

 • CV-në
 • Diplomën e kualifikimit;
 • Trustin;
 • Certifikata për kualifikim

Shikime 3,952
Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 21/12/22 (11 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management