Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC

Ndërtimtarë/Arkitekt, Inxhinier, Hartues Teknik

KS Steel Detailing
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Bëhu pjesë e ekipit tone!

Ne jemi duke kërkuar të punësojmë Ndërtimtarë /Arkitekt, Inxhinierët dhe hartuesit teknik të preferuar. Arkitekt me aftësi strukturale janë të mirëseardhur.

Kosova Steel Detailing është një kompani në rritje që është e specializuar në detajimin dhe hartimin e vizatimeve teknike te çelikut për struktura, shkallë, parmakë dhe elementeve të tjera. Ne ofrojmë vizatime teknike për te gjitha projektet më të mëdha në Manhattan, NY.

Ne jemi duke kërkuar njerëz shumë të motivuar dhe ambiciozë për t’iu bashkuar ekipit tonë, të cilët do të fillojnë me trajnime të paguara dhe periudhë prove për programet tona dhe njohuritë themelore.

Ne po aspirojmë të krijojmë një mjedis të profesionistëve të zellshëm, për të cilët kufizimi i vetëm do të jetë ambicia e tyre.
Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Puna në orar të plotë.
 • Koordinimi i dokumenteve të ndërtimit dhe vizatimeve për të krijuar vizatime teknike,
 • Pasi të miratohen dizajnet, krijimi i vizatimeve per koordinim, fabrikim dhe instalim.
 • Të jetë në gjendje të komunikojë dizajne të komplikuara për anëtarët e ekipit,
 • Të jetë proaktiv dhe i mirë në punën ekipore,
 • Të ketë aftësi për zgjidhjen e problemeve,
 • Detailing.

Kualifikimet:

 • Diplomë Bachelor (ose më e lartë) në Arkitekturë apo Ndërtimtari,
 • Të flet rrjedhshëm gjuhën angleze,
 • Njohuri të shkëlqyera në Autodesk Autocad,
 • Njohja e Autodesk Advance Steel është përparësi,
 • Njohuri të mira në MS Office,
 • Saktësi dhe koncentrim në punë,
 • Aftësi të zgjedhjes së problemeve,
 • Aftësi të forta komunikimi,
 • Përvoja në fushën e Arkitekturës apo Strukturës është e preferueshme,
 • Aftësi për të punuar në programe 3D.

CV-të dhe Aplikimet e juaja janë të mirëseardhura në: kssdetailing@gmail.com


Be a part of our team!

We are looking to hire Structural / Architectural Drafters. Engineers & Technical Drafters preferred. Architects with structural abilities are welcome.

Kosova Steel Detailing is a growing company that specializes in steel detailing & design for structures, stairs, rails, and misc. steel. We provide technical drawings for all the biggest projects in Manhattan, NY.

We are looking for highly motivated and ambitious people to join our team, who will start with paid training & trial period for our programs and basic knowledge.

We are aspiring to create an environment of hard working professionals that are only limited by their own ambitions.

Responsibilities and Duties:

 • Working full time,
 • Coordinate construction documents & drawings to create technical drawings / blueprints,
 • Once designs are approved, provide dwgs for coordination, fabrication & field installation,
 • Be able to communicate complicated designs to team members,
 • To be proactive and a team player,
 • To have problem solving abilities,
 • Detailing.
 • Qualifications:
 • Bachelor degree (or higher) in Architectural / Structural fields,
 • Fluent in English Language,
 • Excellent knowledge of Autodesk AutoCad,
 • Knowledge of Autodesk Advance Steel is an advantage,
 • Good knowledge of MS Office,
 • Precision and Focus on work,
 • Problem Solving abilities,
 • Strong communication abilities,
 • Experience in Architecture or Structural Field preferred,
 • Ability to work in 3D programs.

Your CV-s and Portfolios are welcome at: kssdetailing@gmail.com
Kosova Steel Detailing L.L.C.
Prishtinë, Kosovë

Shikime 6,018
Kategoria Arkitekturë
Skadon 29/10/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management