1

Depoist, Zyrtar në Peshore, Punëtor në Paketim, Punëtor në Ngarkim dhe Shkarkim

Ruaj
M&Sillosi
Follow
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Adresa: Xerxe/Rahovec, 21000
Tel: +381 29 633 733

Email Adresa: info@msillosi.com

Web: www.msillosi.com

KONKURS PUNE

Kompania M&Sillosi me seli në Xërxe, Rahovec, hap konkurs për vende të lira pune:

Pozita: Depoist

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Pergjegjes ne organizimin e marrjes se prodhimeve te gatshme nga depoja e prodhimit;
 • Organizimin e nga bleresit gjithmone sipas kerkeses se tyre;
 • Pergjegjes per numerimin e thaseve gjate ngarkimit te mallrave, kryen paisjen me dokumente te nevojshme per bleresin gjithmone sipas kerkeses se tij;
 • Pergjegjes per sasine e prodhimeve te gatshme ne depo, barazimin financiar me njesine  e prodhimit dhe sherbimit komercial si dhe kryen raporte periodike per gjendjen ne depo;  
 • Organizon pastrimin e depos si dhe objekteve tjera qe kane lidhshmeri me deponimin e prodhimeve te gatshme, si dhe kryen pune dhe detyra tjera te percaktuara nga Udheheqesit

Pozita: Zyrtar në Peshore

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Pergjegjes per pranimin e sasise se grurit nga fermeret, pikat grumbulluese dhe importi; 
 • Mbajne shenime rreth hyrjeve dhe daljeve te produkteve si dhe bashkepunimin me sektorin e kontabilitetit per barazimin me librat kontabel;
 • Bashkepunon me njesite e Sillosit dhe Laboratorit rreth kontrollit te sasise se grurit te sjellur;
 • Pergatitja e raporteve te shkruara varesisht sipas kerkeses nga njesia e Sillosit, posaqerisht raportimi I sasise se miellit;
 • Mbajtjen dhe kontrollimin e sasise se miellit, himeve dhe grurit, krahasimet e dokumenteve hyrese ne njesine e peshores dhe per cdo problem aktual bashkepunon me depoistin e produkteve te gatshme;
 • Kryerja e sherbimeve private per matje te cilat mjete raportohen tek sherbimi financiar, si dhe kryen pune dhe detyra tjera te percaktuara nga Udheheqesit perkates

Pozita: Punëtor në Paketim

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën paketimin e të gjitha llojeve të produkteve
 • Bënë përgatitjen e ambalazhit për paketimin e një njësie/qese dhe për paketimin përmbledhës;
 • Kujdeset për saktësinë e peshës dhe saktësinë e numrimit të produkteve të paketuara,
 • Kujdeset për datën e vendosur në produktin e ambalazhuar për çdo njësi dhe atë përmbledhëse
 • Kujdeset për pastërtinë e pajisjeve dhe objektit dhe për higjenën personale;

Pozita: Punëtor në Ngarkim dhe Shkarkim

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën ngarkimin dhe shkarkimin e produkteve të gatshme në automjete;
 • Në rast nevoje bën shkarkimin e grurit;
 • Pastron objektet e Diskontit/Depos brenda dhe jashtë tyre;
 • Kryen punën e manipulantit në pajisjen Robotike për paletimin e miellit;
 • Operon me pirunjer;–kryen punë fizike sipas nevojave të procesit të punës;

Procedura e aplikimit:

CV dhe Letrën Motivuese mund ta dërgoni në email-in zyrtar info@msillosi.com, apo dhe direkt në zyrat tona në fshatin Xërxe, komuna Rahovec. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 15.10.2022

Shikime 3,534
Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 15/10/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Rahovec
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management