Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC

Zyrtar i Ri për Operacione me Para të Gatshme

Banka Qendrore e Kosovës
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

PËRSHKRIMI

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

 • Titulli: Zyrtar i Ri për Operacione me Para të Gatshme
 • Departamenti: i Parave dhe Marrëdhënieve Bankare
 • Divizioni: i Parave të Gatshme
 • Niveli i gradës: 7
 • I raporton: Udhëheqësit të Divizionit të parave të gatshme 

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Në koordinim me Udhëheqësin e Divizionit, Zyrtaret e lartë të operacioneve me para të  gatshme dhe Zyrtaret e tjerë të Divizionit ndihmon në kryerjen e depozitave dhe  tërheqjeve të parave të gatshme sipas planit të termineve të klientëve;
 • Në koordinim me Udhëheqësin e Divizionit, Zyrtaret e lartë të operacioneve me para të  gatshme dhe Zyrtaret e tjerë të Divizionit ndihmon në përgatitjen e tërheqjeve të parave  të gatshme sipas planit të termineve të klientëve;
 • Në koordinim me Udhëheqësin e Divizionit, Zyrtaret e lartë të operacioneve me para të  gatshme dhe Zyrtaret e tjerë të Divizionit pranon depozitat e parave të gatshme nga palët;
 • Në koordinim me Udhëheqësin e Divizionit, Zyrtaret e lartë të operacioneve me para të  gatshme dhe zyrtaret e tjerë të Divizionit ndihmon në procesin e përgatitjes së tërheqjeve  te parave të gatshme nga palët;
 • Në koordinim me Udhëheqësin e Divizionit, Zyrtaret e lartë të operacioneve me para të  gatshme dhe Zyrtaret e tjerë të Divizionit regjistron ne sistemin e kontabilitetit  transaksionet ditore me para të gatshme; 
 • Në koordinim me Udhëheqësin e Divizionit, Zyrtaret e lartë të operacioneve me para të  gatshme dhe Zyrtaret e tjerë të Divizionit angazhohet në procesimin e parave të gatshme; 
 • Në koordinim me Udhëheqësin e Divizionit, Zyrtaret e lartë të operacioneve me para të  gatshme dhe Zyrtaret e tjerë të Divizionit merr pjese ne hapjen dhe mbylljen e Trezorëve  sipas rregullave dhe procedurave;
 • Asiston Udhëheqësin e Divizionit, Zyrtaret e lartë të operacioneve me para të gatshme  dhe Zyrtaret e tjerë të Divizionit gjatë procesit të rekonciliimit të gjendjes së parave të  gatshme në trezorë me gjendjen e kontabilitetit;
 • Asiston Udhëheqësin e divizionit, Zyrtaret e lartë të operacioneve me para të gatshme  dhe Zyrtaret e tjerë të Divizionit gjatë procesit të përgatitjes, transportit dhe logjistikes së  parave të gatshme;
 • Në koordinim me Udhëheqësin e Divizionit, Zyrtaret e lartë të operacioneve me para të  gatshme dhe Zyrtaret e tjerë të Divizionit angazhohet në regjistrimet e parave të gatshme;
 • Kryen punë te tjera te ndërlidhura me operacionet me para te gatshme dhe të Trezorit. 

Edukimi: 

 • Diplomë universitare;
 • Preferohet te ketë njohuri mbi veçoritë e sigurisë së kartëmonedhave dhe monedhave  euro dhe njohurive mbi makinat moderne për procesim të parave të gatshme;
 • Njohuri e mirë e aplikacioneve MS office dhe aplikacioneve bankare. 

Përvoja e punës: 

 • Përvoja e punës si Trezorist, Procesues i parave të gatshme ose Arkëtar është e  dëshirueshme. 

Njohja e gjuhëve te huaja: 

 • Njohuri e shkëlqyeshme e gjuhës shqipe dhe/ose serbe; 
 • Njohuri e gjuhës angleze është e dëshirueshme. 

Kërkesat e posaçme: 

 • Të mos ketë qenë asnjëherë subjekt i ndonjë vepre penale;
 • Mbajtje e lartë e fshehtësisë;
 • Vëmendje në detaje dhe saktësi; 
 • Aftësi të shkëlqyeshme bashkërenduese; dhe
 • Aftësi të mira komunikimi. 

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme: 

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim; 
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të  njohura /nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Certifikatën nga gjykata e cila dëshmon, se nuk keni qenë asnjëherë subjekt i ndonjë vepre  penale (jo me të vjetër se 3 muaj); dhe 
 • Vërtetimin nga Policia që dëshmon se nuk jeni nën hetime (jo më të vjetër se 3 muaj).
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë. 

Procedura e aplikimit: 

KOMUNA

Prishtine

Shikime 3,320
Kategoria Banka
Skadon 04/10/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management