1

Ftesë për Ofertë - Furnizim me material shpenzues për Zyre

Ruaj
SOS Fshatrat e Fëmijëve
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

FTESË PER OFERTË

SOS Fshatrat e Fëmijëve fton të gjitha kompanitë e specializuara dhe të interesuara për:

Furnizim me:

  • Material shpenzues për zyre

Të interesuarit mund të marin listën e specifikimit cdo ditë pune në email adresën: procurement1@soskosova.org deri me datën: 28.09.2022

Dokumentet e nevojshme:

  • Oferta duhet të përmbajë: Certifikatën e NUI,
  • Vërtetimin Tatimor
  • Cmimet duhen të kuotohen në euro pa TVSH

Kompania duhet t’i ketë të gjitha pajisjet dhe logjistikën për ofrimin e artikujve deri në lokacionin tonë.

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 30 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë.

Ofertat tuaja mund t’i dërgoni deri me datën: 29.09.2022 në email adresën: procurement1@soskosova.org

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet