Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Filloni një jetë të re në Finlandë, vendin më të lumtur në botë!
RIVERIA është një nga ofruesit më të mëdhenj të arsimit dhe trajnimit profesional në Finlandë. Programi ofron 3 vite punë si infermier/e praktike dhe studim në të njëjtën kohë për të marrë një diplomë finlandeze në një institut profesional.
www.riveria.fi
+383 49 884 852


Programi po kërkon: Infermier/e, Kujdestar/e për të moshuarit dhe personat me nevoja te veqanta, gjeni specifikimet e mëposhtme:
Vendi i punës: Finland
Pozita: Infermier/e, Kujdestar/e për të moshuarit dhe personat me nevoja te veqanta
Ftohen të aplikojnë për pozicione të hapura pune në këtë program, ata që posedojnë njohuri të infermierisë, apo disiplinë të ngjashme te mjeksisë.

Çfarë ofron programi:
-Udhëzime dhe mbështetje profesionale
-Kursi i gjuhës finlandeze (6-9 muaj) pa pagese, 1.5-2 orë në ditë, i mbajtur online, pritet te filloj në Tetor 2022. Niveli i gjuhës që pritet të arrihet është A.2.2.
-Ne ju paguajmë juve 150 euro në muaj, për të investuar më shumë kohë për të mësuar finlandishten     
-Paga minimale 1900 euro bruto në muaj (gjatë praktikës)
-Ndihmë në organizimin e akomodimit në javët e para në Finlandë
-Vazhdimi i studimeve në Infermieri Praktike gjatë punës
Çfarë kërkon programi:

-Njohuri bazë të gjuhës angleze
-Është e rëndësishme të tregoni pasion për punën dhe pozicionin për të cilin do të aplikoni
-Kërkohet të keni edukim në lidhje me infermierinë ose mjekësinë (diplomë të shkollës së mesme apo nivelit bachelor)
-Eksperienca e punës nuk është e nevojshme por e dëshirueshme
-I/e motivuar për të mësuar gjuhën finlandeze dhe kohë të mjaftueshme për angazhim në kursin e gjuhës
Aplikimi:

Nëse mendoni se zotëroni cilësitë e përmendura më sipër, ju lutemi dërgoni:

-Letren e motivimit
-CV

Të dyja në gjuhën Angleze, në email: fjolla.blakaj@riveria.fi deri me 30 Shtator 2022, 00:00.


Program description:

RIVERIA is one of the largest providers of vocational education and training in Finland. Program offers 3 years working as a practical nurse and study at the same time in order to get a Finnish degree in a vocational institute.
www.riveria.fi
+383 49 884 852


The program is looking for: Practical Nurses/ Elderly and Disabled people Care Giver, find the following specifications:
Place of work: Finland
 Position: Elderly and Disabled people Care Giver
 Those who are pursuing/graduated in nursing studies or in a similar discipline are invited to apply for open job positions in this program.
 What does the program offer:
 -Professional guidance and support
-Finnish language course (6-9 months), 1,5-2 hours daily, held online, starts during October 2022. Language level expected to be reached A.2.2. 
-Payment from our side during the course EUR 150, in order for you to invest more time to learn Finnish
-Minimum wage EUR 1900 gross per month (during apprenticeship)
-Help in organizing accommodation in the first weeks in Finland
-Continuation of studies in Practical Nursing during work
What does the program require:

- Basic knowledge of English
- It is important to show passion for the job and position you will apply for
- To have education related to nursing or medicine (high school or bachelor diploma) is required
- Work experience is preferrable but not mandatory
- Motivated to study Finnish language and time for fulltime studying
Application:

If you think you possess the qualities mentioned above, please send:

-Motivation letter

-CV

in English by email: fjolla.blakaj@riveria.fi until 30th of September 2022, at 00:00.

Shikime 3,342
Kategoria Shëndetësi, Medicinë
Skadon 30/09/22 (5 ditë)
Orari Full Time
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management