Gjykata Themelore
Përkthyes/e (2)
Shpërndaje
	 	 
GJ Y K A T A    TH E M E L O  R E  N Ë   GJILAN  

Bazuar në Vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nr.134/2016 të datës 28 tetor 2016,dhe në mbështetje të Udhëzimit Administrativ të KGJK-së, Nr.04/2016 të dt.04.11.2016, për Rregullimin e Procedurës së Rekrutimit për Punësimet me Kontrata të quajtura ,,Marrëveshje për Shërbime të Veçanta,,të cilat i nënshtrohen Ligjit për Detyrime,,Udhëzimit Administrativ të KGJK-së,Nr.01/2015 për bartjen e përgjegjësivenë gjykata, Gjykata Themelore në Gjilan me dt.12.04.2019,publikon:

SHPALLJE

Për Plotësimin e Pozitave të Lira në Bazë të Marrëveshjes për Shërbime të Veçanta

Gjykata Themelore në Gjilan

Titulli i Pozitës: Perkthyes 2 pozita

Kategoria Funksionale: Niveli profesional

Paga bruto: 380 euro.

Lloji i Vendit të Punës: Me afat të caktuar

Kohëzgjatja : 6 (gjashtë) muaj.

Detyrat Kryesore: 

  • Bën përkthimin e të gjitha materialeve: dosjeve të  lëndëve,  ,  korrespondencë  gjyqësore  zyrtare, dhe shkresa tjera, me shkrim nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjelltas;
  • Përkujdeset dhe përkthen me gojë dhe simultan në gjykime dhe takimet sipas nevojës;
  • Kryen edhe detyra tjera sipas nevojës.

Shkathtësitë: 

  1. Shkathtësi të shkëlqyera gjatë komunikimit  me  gojë  dhe  me shkrim  nevojshme 2 Njohuri të mirë në të shkruar të gjuhës Shqipe dhe Serbe nevojshme
  2. Njohja  e kompjuterit   (word,exell nevojshme)
  3. Nëse ka njohuri edhe të gjuhës Angleze preferuar

Kualifikimi i kërkuar:

Diplomë Universitare Juridik, Filologjik, me 2 vite përvojë e  punës  ose  Shkolla  e  mesme  me  5  vite përvojë e punës,

Afati  i  aplikimit  për  këto  pozita   është  3  ditë   pune   nga  data  e  publikimit  në  tabelën e shpalljeve    të Gjykatës Themelore në Gjilan, respektivisht nga data 12.04.2019 deri më 16.04.2019.

Aplikacionet mund të merren dhe dorëzohen në Zyren e Pranimit të Gjykatës. Shkarko Aplikacionin

 

TAGS: Gjykata Themelore, GjilanKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1185
Kategoria Përkthim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Gjilan
Shpallje të Ngjashme Të gjitha
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC