Gjykata Themelore
Përkthyes/e (2)
Shpërndaje
	 	 
GJ Y K A T A    TH E M E L O  R E  N Ë   GJILAN  

Bazuar në Vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nr.134/2016 të datës 28 tetor 2016,dhe në mbështetje të Udhëzimit Administrativ të KGJK-së, Nr.04/2016 të dt.04.11.2016, për Rregullimin e Procedurës së Rekrutimit për Punësimet me Kontrata të quajtura ,,Marrëveshje për Shërbime të Veçanta,,të cilat i nënshtrohen Ligjit për Detyrime,,Udhëzimit Administrativ të KGJK-së,Nr.01/2015 për bartjen e përgjegjësivenë gjykata, Gjykata Themelore në Gjilan me dt.12.04.2019,publikon:

SHPALLJE

Për Plotësimin e Pozitave të Lira në Bazë të Marrëveshjes për Shërbime të Veçanta

Gjykata Themelore në Gjilan

Titulli i Pozitës: Perkthyes 2 pozita

Kategoria Funksionale: Niveli profesional

Paga bruto: 380 euro.

Lloji i Vendit të Punës: Me afat të caktuar

Kohëzgjatja : 6 (gjashtë) muaj.

Detyrat Kryesore: 

  • Bën përkthimin e të gjitha materialeve: dosjeve të  lëndëve,  ,  korrespondencë  gjyqësore  zyrtare, dhe shkresa tjera, me shkrim nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjelltas;
  • Përkujdeset dhe përkthen me gojë dhe simultan në gjykime dhe takimet sipas nevojës;
  • Kryen edhe detyra tjera sipas nevojës.

Shkathtësitë: 

  1. Shkathtësi të shkëlqyera gjatë komunikimit  me  gojë  dhe  me shkrim  nevojshme 2 Njohuri të mirë në të shkruar të gjuhës Shqipe dhe Serbe nevojshme
  2. Njohja  e kompjuterit   (word,exell nevojshme)
  3. Nëse ka njohuri edhe të gjuhës Angleze preferuar

Kualifikimi i kërkuar:

Diplomë Universitare Juridik, Filologjik, me 2 vite përvojë e  punës  ose  Shkolla  e  mesme  me  5  vite përvojë e punës,

Afati  i  aplikimit  për  këto  pozita   është  3  ditë   pune   nga  data  e  publikimit  në  tabelën e shpalljeve    të Gjykatës Themelore në Gjilan, respektivisht nga data 12.04.2019 deri më 16.04.2019.

Aplikacionet mund të merren dhe dorëzohen në Zyren e Pranimit të Gjykatës. Shkarko Aplikacionin

 

TAGS: Gjykata Themelore, GjilanKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1147
Kategoria Përkthim
Skadon 4 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Gjilan
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US