1
PREMIUM
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpall:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës,
Operator/e në Qendrën e Kujdesit për klientë - “Call Center”

Vendi i punës: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Përgjigjet në thirrjet e klientëve të cilëve ju ndihmon në zgjidhjen e problemeve bazike me shërbimet Internet dhe “DTV”, duke u bazuar në udhëzuesit e kompanisë për secilin problem;
 • Jap informata klientëve në lidhje me shërbimet të cilat i ofron “Artmotion”;
 • Për çdo thirrje telefonike, duhet që të bëhet regjistrimi i saj si tiketë në “ticketing system”, duke bërë hapjen e rastit me të dhënat e domosdoshme dhe e delegon në raste të veçanta nëpër departamentet tjera si dhe e përcjellë rastin deri në mbyllje të tiketës me zgjidhjen e caktuar
 • Te jetë i gatshëm të punojë nën presionin e telefonatave dhe të jetë fleksibil në ndërrimet e orarit;
 • Të bëjë konfigurimet e pajisjeve bazike (modem dhe CPE).
 • Ofron ndihmë dhe këshilla te klienti duke përdorur CRM dhe njohuritë për produktin dhe pajisjet;
 • I raporton Menaxherit të Qendrës së Kujdesit ndaj Klientëve, varësisht se si kërkohet;
 • Bashkëpunon ngushtë me kolegët në emër të ofrimit të shërbimit sa më të mire të klientët dhe ndarjes së njohurive brenda departamentit

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Universiteti (e preferueshme) ose Diploma e shkollës së mesme,
 • Përvojë pune në Dep. e “Call Center” (e preferueshme në fushën e telekomunikacionit);
 • Njohuri teknike (elementare) në telekomunikacion;
 • Aftësi të mira të prezantimit dhe komunikimit;
 • Aftësi të shkrimit të raporteve;
 • Njohuri të Gjuhës Angleze.

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që të dërgojnë këto dokumente:

 •  CV-në me dëshmitë e përgatitjes shkollore të mesme apo universitare;
 • Letër Motivuese;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Çertifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet në këtë link KosovaJob ose përmes email-it (postës elektronike), në: hr@artmotion.net. Kandidatët të cilët aplikojnë në formë elektronike (e-mail), në subjekt duhet të specifikojnë pozitën “Operator/e në Qendrën e Kujdesit për klientë - “Call Center”
Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.
Konkursi mbetet i hapur deri më datën 15.09.2022, Ora 16:00h.

Shikime 6,054
Kategoria Mbështetje e Konsumatorëve, Call Center
Skadon 15/09/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management