Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve të braktisur dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve duke përfshirë të gjithë projektet në kuadër të organizatës, fton kompanitë e specializuara dhe të interesuara për përkthim të materialeve zyrtare, përkthim simultan dhe përkthim konsekutiv

Me këtë rast ju bëjmë Ftesë për Ofertë në përputhje me specifikat e cekura më poshtë:

LOT1

 • Përkthim i materialeve zyrtare te shkruara nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjelltas
 • Përkthim i materialeve zyrtare te shkruara nga gjuha shqipe në gjuhen angleze dhe anasjelltas
 • Përkthim i materialeve zyrtare te shkruara nga gjuha serbe në gjuhen angleze dhe anasjelltas

LOT2

 • Përkthim simultan nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjelltas,
 • Përkthim simultan nga gjuha shqipe në gjuhën angleze dhe anasjelltas
 • Përkthim simultan nga gjuha serbe në gjuhën angleze dhe anasjelltas
 • Përkthim konsekutiv nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjelltas
 • Përkthim konsekutiv nga gjuha shqipe në gjuhen angleze dhe anasjelltas
 • Përkthim konsekutiv nga gjuha sserbe në gjuhen angleze dhe anasjelltas
 • Pajisjet për përkthim simultan

Ofertuesit e interesuar për LOT 1 së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë:

 • Certifikatën e regjistrimit të biznesit /NUI
 • Oferta financiare duhet të përrmbajë:
 • Çmimin për faqe o Çmimin për fjalë
 • Çmimet të kuotohen (të ceken) në euro pa tvsh
 • Oferta të jetë e vulosur dhe nënshkruar apo me logo zyrtare
 • Së paku tre letër referenca të kompanisë/ dokument dëshmie për përvojën e punës
 • Së paku tre CV/ Resume të përkthyesve që do të angazhohen sipas gjuhëve të kërkuara më lartë
 • Përkthyesit duhet të kenë së paku 3 vjet përvojë pune në fushën e përkthimeve
 • Së paku nga një dokument/ publikime të përkthyera për secilën nga gjuhët e kërkuara më lartë në fushën sociale dhe fusha të ngjashme.

Ofertuesit e interesuar për LOT 2 së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë:

 • Certifikatën e regjistrimit të biznesit /NUI
 • Oferta financiare duhet të përrmbajë:
 • Çmimet e kuotuara në euro pa tvsh
 • Oferta të jetë e vulosur dhe nënshkruar apo me logo zyrtare
 • Oferta për përkthim simultan duhet të përmbajë çmimin për gjysëm dite pune si dhe çmimin për ditë të plotë pune për përkthime simultane gjatë trajnimeve dhe grupeve punuese bashkë me pajisjet për përkthim simultan
 • Oferta për përkthim konsekutiv duhet të përmbajë çmimin për gjysëm dite pune si dhe çmimin për ditë të plotë pune për përkthime konsekutive gjatë trajnimeve dhe grupeve punuese

o Së paku tre letër referenca të kompanisë / dokument dëshmie për përvojën e punës

o Së paku tre CV/Resume të përkthyesve që do të angazhohen sipas gjuhëve të kërkuara më lartë

o Përkthyesit duhet të kenë së paku 3 vjet përvojë pune në fushën e përkthimeve

 • Ofertën për paisjet për përkthim simultan (për së paku 25 persona) me:
  o Kufje (pa tela)
  o Mikrofon (pa tela) o Zërim


Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 30 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë

Ju mund të ofertoni për një LOT ose për të dy LOT- et, duke i dërguar ofertat ndarazi të emëruar Lot 1 ose Lot 2 sipas Lot-it përkatës

Ofertat tuaja mund t’i dërgoni deri me datën: 24.08.2022 në email adresën:

procurement1@soskosova.org

 

Shikime 1,424
Kategoria Administratë
Skadon 24/08/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management