Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM

Infermier/e, Kujdestar/e për të moshuarit dhe personat me nevoja te veçanta (Alb/Eng) Finlandë

Riveria
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Përshkrimi i programit:
RIVERIA është një nga ofruesit më të mëdhenj të arsimit dhe trajnimit profesional në Finlandë. Programi ofron 3 vite punë si infermier/e praktike dhe studim në të njëjtën kohë për të marrë një diplomë finlandeze në një institut profesional.
www.riveria.fi +383 49 884 852
 
Programi po kërkon: Infermier/e, Kujdestar/e për të moshuarit dhe personat me nevoja te veqanta, gjeni specifikimet e mëposhtme:

Vendi i punës: Finlande

Pozita: Infermier/e, Kujdestar/e për të moshuarit dhe personat me nevoja te veqanta
Ftohen të aplikojnë për pozicione të hapura pune në këtë program, ata që posedojnë njohuri të infermierisë, që janë duke ndjekur/diplomuar në studimet e infermierisë ose në një disiplinë të ngjashme te mjeksisë.

Çfarë ofron programi:

 • Udhëzime dhe mbështetje profesionale
 • Kursi i gjuhës finlandeze (6-9 muaj) pa pagese, 1.5-2 orë në ditë, i mbajtur online, fillon në Shtator 2022. Niveli i gjuhës që pritet të arrihet është A.2.2.
 • Ne ju paguajmë juve 150 euro në muaj, për të investuar më shumë kohë për të mësuar finlandishten     
 • Paga minimale 1900 euro bruto në muaj (gjatë praktikës)
 • Ndihmë në organizimin e akomodimit në javët e para në Finlandë
 • Vazhdimi i studimeve në Infermieri Praktike gjatë punës

Çfarë kërkon programi:

 • Njohuri bazë të gjuhës angleze
 • Është e rëndësishme të tregoni pasion për punën dhe pozicionin për të cilin do të aplikoni
 • Kërkohet të keni edukim në lidhje me infermierinë ose mjekësinë (shkollë e mesme ose studime - të përfunduara apo në proces)
 • Eksperienca e punës nuk është e nevojshme por e dëshirueshme
 • I motivuar për të mësuar gjuhën finlandeze dhe kohë të mjaftueshme për angazhim në kursin e gjuhës 

Aplikimi:

Nëse mendoni se zotëroni cilësitë e përmendura më sipër, ju lutemi dërgoni:

-Letren e motivimit

-CV

Të dyja në gjuhën Angleze, në email: fjolla.blakaj@riveria.fi deri me 4 Shtator


Start a new life in Finland, the happiest country in the world!

Program description:

RIVERIA is one of the largest providers of vocational education and training in Finland. Program offers 3 years working as a practical nurse and study at the same time in order to get a Finnish degree in a vocational institute.
www.riveria.fi  +383 49 884 852

The program is looking for: Practical Nurses/ Elderly and Disabled people Care Giver, find the following specifications:

Place of work: Finland

Position: Elderly and Disabled people Care Giver
 
Those who are pursuing/graduated in nursing studies or in a similar discipline are invited to apply for open job positions in this program.

What does the program offer:

 • Professional guidance and support
 • Finnish language course (6-9 months), 1,5-2 hours daily, held online, starts in September 2022. Language level expected to be reached A.2.2. 
 • Payment from our side during the course EUR 150, in order for you to invest more time to learn Finnish
 • Minimum wage EUR 1900 gross per month (during apprenticeship)
 • Help in organizing accommodation in the first weeks in Finland
 • Continuation of studies in Practical Nursing during work

What does the program require:

 • Basic knowledge of English
 • It is important to show passion for the job and position you will apply for
 • To have education related to nursing or medicine (high school or studies- completed or in process) is required
 • Work experience is preferrable but not mandatory
 • Motivated to study Finnish language and time for fulltime studying

Application

If you think you possess the qualities mentioned above, please send:

-Motivation letter

-CV

in English by email: fjolla.blakaj@riveria.fi until 4th of September 2022, at 00:00.

Shikime 4,941
Kategoria Shëndetësi, Medicinë
Skadon 04/09/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management