Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

8.6. Shkeljet e detyrimeve, parregullsitë ose mashtrimi

Caritas-i Zviceran rezervon të drejtën të pezullojë ose anulojë procedurën, kur procedura e dhënies dëshmon se ka qenë subjekt i shkeljes thelbësore të detyrimeve, parregullsive ose mashtrimit. Nëse pas dhënies së kontratës zbulohen shkelje thelbësore të detyrimeve, parregullsi ose mashtrim, autoriteti kontraktues mund të përmbahet nga lidhja e kontratës.

9. KOSTOT E TENDERIT

Caritas-i Zviceran në Kosovë nuk do të mbulojë kostot e tenderit dhe rezervon të drejtën të pranojë ose refuzojë tenderuesit, ose të anulojë ose shtyjë të gjithë procesin e tenderimit përpara nënshkrimit të ndonjë marrëveshjeje.

Aneks dokumentet mund t'i gjeni ne linkun vijues: https://tinyurl.com/albannexes

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management