Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Kompetencat

 • Diplomë universitare;
 • Përvojë e mëparshme së paku dy vite (2) vite, përvoja në industrinë bankare dhe/apo në fushën e sigurisë dhe video vëzhgimit përbën avantazh;
 • Preferohet çertifikim për video vëzhgues (qendër monitoruese);
 • Njohuri të mirë në fushën e Teknologjisë Informative;
 • Aftësi të shkëlqyera analitike, përgatitje të raporteve dhe prezantimeve;
 • Aftësi të shkëlqyera në organizim dhe përcaktim të prioriteteve;
 • Vetë-motivues dhe i/e shkathët me arritjen e objektivave;
 • Nivel i mirë i gjuhës angleze dhe përdorimit të paketës së Microsoft Office.

Përshkrimi i vendit të punës:

 • Monitorimi i aktiviteteve në degë, monitorimi i aktiviteteve në mes të Bankës dhe kompanisë së kontraktuar të sigurisë përfshirë edhe Transportin e Parave të gatshme;
 • Sigurohet që politikat dhe procedurat e qendrës monitoruese dhe sektorit të sigurisë në tërësi të zbatohen ashtu siç janë paraparë nga menaxheri i sigurisë;
 • Monitoron sistemet alarmuese dhe përpilon raporte për avaritë e mundshme;
 • Bashkëpunon me Policinë e Kosovës dhe prokurorinë në rast kur kërkohen video për zbulimin e rasteve/incidenteve kritike;
 • Monitorimi i aktiviteteve të sigurisë në objekte të Bankës përmes alarmeve kundër thyerjeve, kontrolla dhe monitorimi i aktiviteteve të sigurisë në mes të Bankës dhe kompanisë së kontraktuar për mbarëvajtjen e të gjitha njësive edhe pas orareve të rregullta të punës;
 • Përpilimi i raporteve ditore për ngjarjet 24 orësh të ditës;
 • Ndihmon përgjegjësin e sigurisë për hartimin e një plani për evakuimin dhe shpëtimin në situata emergjente, të cilin ia bën të ditur të gjithë të punësuarve, si dhe kryen ushtrime praktike, të në përputhje me këtë plan;
 • Kujdeset për trajnimin e personave që do të kryejnë evakuimin, shpëtimin, fikjen e zjarrit dhe dhënien e ndihmës së parë, për të punësuarit në subjektin punues;
 • Kujdeset që të mbajë kontakte të nevojshme me shërbime të jashtme, sidomos lidhur me ndihmën e parë, kujdesin emergjent mjekësor, shërbime shpëtimi dhe shërbimin e zjarrfikësve;
 • Viziton degët dhe nëndegët e bankës dhe kujdeset që masat e sigurisë të jenë të aplikueshme;
 • Zbaton rregulloren e Bankës Qendrore lidhur me kërkesat minimale të sigurisë;
 • Ndihmon departamentet e tjera në çështjet e hetimeve lidhur me klientët abuziv;
 • Monitoron aktivitetet e mashtrimit në bankomatet, që lidhen me çështjet e sigurisë (video vëzhgimi dhe koordinimi me Policinë e Kosovës);
 • Komunikon ngushtë me qendrën e monitorimit të kontraktorit, si dhe me kontraktorin e mirëmbajtjes elektronike të sigurisë;
 • Raporton për qendrën e video vëzhgimit, koordinon instalimin e kamerave, mirëmbajtjen e shënimeve sipas rregulloreve dhe asiston në përgjigjen e kërkesave për nxjerrje të shënimeve në përputhshmëri me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale;
 • Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së Mbikëqyrësit Direkt.

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 23 Gusht, 2022

Linku për aplikim:

https://www.bpbbank.com/karriera/aplikacion-per-punesim/?job_id=431

Shikime 3,089
Kategoria Banka
Skadon 23/08/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management