Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS

Institucioni Arsimor Privat, GJIMNAZI CAMBRIDGE - PEJË, i licencuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar, Ligjin nr. 03/L-212 i Punës dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

 • Mësues/e për Ciklin Fillor ……………………………………(1)
 1. Fakulteti i kërkuar për pozitën Mësues/e për Ciklin Fillor:

Kandidatët duhet të kenë të përfunduar njërin nga fakuletet e mëposhtme:

 • Fakulteti i Edukimit-programi fillor
 • Fakulteti i Mësuesisë.
 1. Kualifikimet e nevojshme për të dyja pozitat
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve;
 • Njohuri adekuate kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës;
 • Aftësi për të punuar nën presion.
 1. Mënyra e aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme në info@gjimnazicambridge.com;

 • CV-në;
 • Diplomën universitare;
 • Trajnime dhe certifikime;
 • Dokument identifikimi;
 • Dokumente tjera përcjellëse.
 1. Shënim:
  Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri më datë  25.08.2022

Shikime 3,900
Kategoria Edukim, Shkencë & Hulumtim
Skadon 25/08/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Pejë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management